Kulatý stůl v Senátu ČR: Odmítněme násilí na ženách

Placeholder

Kulatý stůl v Senátu ČR: Odmítněme násilí na ženách

22. 9. 2021

Pod záštitou pana senátora Václava Lásky uspořádala 22. září Otevřená společnost, o.p.s. ve spolupráci s Českou ženskou lobby kulatý stůl v Senátu s názvem: Odmítněme násilí na ženách.

V květnu 2021 uplynulo již deset let od přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Dosud ji podepsalo 45 zemí Rady Evropy, ratifikace proběhla v 33 z nich. Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu 2. května 2016 avšak dosud nebyla ratifikována Parlamentem.  Genderově podmíněné násilí představuje v České republice palčivý, nedostatečně řešený problém. Zkušenost s různými druhy genderově podmíněného násilí u nás zažívá každá třetí žena. Tento společenský problém ještě narostl v období koronavirových omezení, kdy lidé trávili řádově více času v domácnostech. U kulatého stolu jsme s politiky a političkami debatovali o potřebnosti ratifikace úmluvy jako nástroje, který by přispěl k řešení násilí na ženách.

Jednání u kulatého stolu moderovala ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová. K problému zlehčování  sexuálně podmíněného násilí se vyjádřila vedoucí právních služeb ProFem o.p.s. Veronika Ježková. Advokát Daniel Bartoň nastínil situaci obětí genderově podmíněného násilí, se kterou se díky své praxi setkává. Účastníci kulatého stolu se také seznámili s výzkumnou zprávou: genderově podmíněné násilí a COVID, kterou představila výzkumnice a socioložka ze Sociologického ústavu AV ČR Blanka Nyklová. Na závěr kulatého stolu se projednávaly možnosti senátorů a senátorek, jak mohou podpořit řešení omezení genderově podmíněného násilí. Rozhodli se vytvořit pracovní skupinu, která by se věnovala řešení násilí na ženách. 

 

 

____________________________________________________________________

 

Uspořádání kulatého stolu bylo realizováno za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady Evropy.