Konference Společně proti násilí

Placeholder

Konference Společně proti násilí

25. 11. 2021

Česká ženská lobby ve spolupráci s Otevřenou společností zorganizovala na Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách 25. listopadu 2021

mezinárodní online konferenci Společně proti násilí na ženách, ke které se aktivně připojilo více než 50 diskutujících, další desítky sledovali konferenci na Facebooku.

Program konference:

Přivítání moderátory Johannou Nejedlovou a Lukášem Houdkem a předání úvodního slova

Marta Smolíková, předsedkyně ČŽL a ředitelka Otevřené společnosti

Marta Becerra, Vedoucí oddělení v Radě Evropy

 

1. BLOK -  Nerovnost žen a mužů a její dopad na násilí na ženách.

Uvedení do českého kontextu násilí na ženách a představení činnosti ČŽL v otázce násilí na ženách.

 

2. BLOK - Komplexnost řešení násilí na ženách a domácího násilí 

Problematika domácího násilí jako komplexního a kontextuálního problému; domácí a sexuální násilí obecně; genderový základ násilí; způsoby práce s aktéry, kteří v problematice figurují (oběti, pachatelé, orgány činné v řešení násilí); systémová potřeba zajištění provázané sítě služeb, veřejné správy a procesních opatření, globální řešení v kontextu Istanbulské úmluvy. 

proFem - Jitka Poláková

Acorus -  Jaroslava Chaloupková

ROSA - Zdena Prokopová

Advokát Daniel Bartoň

 

3. BLOK - Společenské iniciativy aneb spolu proti násilí na ženách

Ve společnosti roste zájem o řešení násilí na ženách. Vznikají iniciativy, které mají za cíl řešit nevyhovující definici znásilnění v české legislativě, nízké tresty/podmíněné tresty, nejasnost rozhodování soudů v případech domácího a sexualizovaného násilí, také ratifikaci IU.

Chce to souhlas -  Irena Hůlová za Amnesty International 

Bez trestu - Lucie Ottingerová 

Hlas proti násilí - Hana Stelzerová za Českou ženskou lobby 

Genderman - Tomáš Pavlas 

_______________________

Konference byla realizována za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady Evropy.