Konference o (ne)diskriminaci Romek a Romů v české společnosti

Placeholder

Konference o (ne)diskriminaci Romek a Romů v české společnosti

29. 10. 2015

V Brně se uskuteční konference o (ne)diskriminaci Romek a Romů v české společnosti

4. listopadu 2015 proběhne v Muzeu romské kultury v Brně konference věnovaná diskriminaci Romů v České republice. Konferenci pořádá obecně prospěšná společnost Genderové informační centrum NORA ve spolupráci s Muzeem romské kultury. Jedním z cílů konference je hledat odpověď na to, jakými cestami by se měla podpora romského etnika v České republice nadále ubírat. Na konferenci vystoupí mj. veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a v jejím závěru bude premiérově uveden dokumentární film režisérky Zuzany Dubové o romských ženách.

Konferencí s názvem (NE)DISKRIMINACE ROMSKÉHO ETNIKA V ČESKÉ REPUBLICE vyvrcholí projekt Genderového informačního centra NORA „Hledejme společně novou cestu!“. Cílem projektu bylo mj. zvýšit povědomí konkrétní skupiny romských žen o genderových tématech, motivovat  je k potřebě profesního rozvoje a podpořit jejich vstup na trh práce.

„Na konferenci nejdříve představíme naši výzkumnou zprávu o postavení romských žen, na to naváží příspěvky o vzdělávání Romek a Romů a jejich přechodu na pracovní trh z úst odbornic z Muzea romské kultury a také Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Rovněž se podíváme očima učitelů na romské žačky a žáky“, uvádí manažerka projektu Kateřina Hodická. Konference pak bude pokračovat panelovou debatou, ve které budou pozvaní hosté z neziskového a státního sektoru hledat odpověď zejména na otázku, jakým způsobem dále podporovat romské etnikum v České republice. Konferenci zahájí veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a panelovou debatu bude moderovat ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová, což nás velmi těší“, dodává manažerka projektu.

V závěru konference bude poprvé uveden dokumentární film Zuzany Dubové o rolích romských žen. „Film pojednává o životních cestách tří romských žen – Klaudie, Milady a Dany. Myslím si, že každý divák ocení autenticitu dokumentu“, uvádí Zuzana Dubová. „Určitě budeme usilovat o jeho uvedení na filmových festivalech“, doplňuje režisérka.

Podrobný program konference je k dispozici na webovém portálu projektu http://hledejmespolecnenovoucestu.cz/konference. Účastníci konference si budou moci prohlédnout zdarma výstavy v Muzeu romské kultury. Novinářům budou k dispozici jak vystupující na konferenci, tak režisérka Zuzana Dubová společně s protagonistkami dokumentu.

Projekt „Hledejme společně novou cestu!“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci a který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a k posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

 

Genderové informační centrum NORA, o.p.s. je brněnská nevládní nezisková organizace, věnující se od r. 2004 prosazování rovnosti žen a mužů. Za cíl si klade zlepšit podmínky žen a mužů a usnadnit jim přístup ke zdrojům v různých oblastech života.

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

 

Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická

Manažerka projektu

katerina.hodicka@gendernora.cz

+420 776 596 289

 

Mgr. Radek Žák

Vedoucí Oddělení vztahů s veřejností Muzea romské kultury

media@rommuz.cz

+420 545 581 206