Konference "22% K ROVNOSTI"

Placeholder

Konference "22% K ROVNOSTI"

23. 2. 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí vás srdečně zve na konferenci "22% K ROVNOSTI"

KDY? Ve středu 8. března 2017 od 9:00 do 15:30

KDE? Černínský palác, Loretánské náměstí 5, Praha 1

Cílem konference je zvýšit povědomí veřejnosti o rozdílech v odměňování žen a mužů v České republice a o přínosech snížení tohoto rozdílu pro společnost. Zvláštní zřetel bude věnován benefitům pro zaměstnavatele ze soukromé i veřejné sféry. Chceme diskutovat o nerovném odměňování jako o problému socioekonomickém, seznámit soukromý i veřejný sektor s projektem 22 % K ROVNOSTI a s nástrojem LOGIB-CZ, motivovat je ke vstupu do projektu a získat podněty pro jeho další rozvoj. Konferenci zahájí ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Pozvánku a program konference naleznete v príloze.