KOMISE OSN PRO POSTAVENÍ ŽEN 2017

Placeholder

KOMISE OSN PRO POSTAVENÍ ŽEN 2017

21. 3. 2017

Ředitelka České ženské lobby, Hana Stelzerová byla v březnu součástí České delegace, které se zúčastnila Komise OSN pro postavení žen v New Yorku.

Po příjezde delegace uvítala velvyslankyně Stále mise ČŘ při OSN v NY, J. E., paní Marie Chatardová. Součástí jejich setkání byla večere, při které se s panem ministrem Chvojkem a ostatní členy diskutovalo o genderové rovnosti v ČR, slaďovaní péče a práce a ne/dostupnost mateřských škol pro pracující.

V pondělí konferenci zahájil předseda 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen, pan Antonia de Aguiar Patriota z Brazílie. S dalšími řečníky a řečnicemi se shod na tom, že mezi hlavní problémy globální společnosti patří násilí na ženách, nerovnost v odměňovaní žen a mužů a rovněž neplacená práce žen v domácnosti a při péči o závislé osoby.

Během celého týdne probíhaly side eventy (semináře) na různá témata.  Ve středu dopoledne Belgie a Evropská ženská lobby (dále EWL), pořádala jeden ze seminářů na téma The Nordic Model on prostitution: a key step to ensure girls and young womens economic empowerment, kterého se mimo jiné účastnil ministr sociálních věcí Islandu, pan Thorsteinn Viglundsson a zástupkyně z Libanonu. Seminář byl zaměřen na problém prostituce a abolicionistický přístup, který pomáhá ženám, které jsou obchodovány. Ministr Thorsten Viglundsson mluvil o příkladu dobré praxe zavádění abolicionistického přístupu na Islandu. V Libanonu je situace týkající se prostituce alarmující. Mluvilo se o obchodování s ženami z Rumunska a Bulharska, které získají snadná víza tzv. artistic visa, pro vstup do země a následně jsou s nimi sepsány smlouvy, které nelze vypovědět, odebrány pasy a nuceny k prostituci. Velký problém rovněž představuje prostituce v manželských párech, kdy muž nutí svou ženu k prostituci – tento způsob je hůře odhalitelný. Na setkání vystoupila se svou zkušeností dívka, která byla obětí bullyingu – jako příklad praxe, jak se mladá naivní žena ze slabších sociálních poměrů stane obětí manipulace a sexuálního násilí.

Česká ženská lobby se ve čtvrtek jako jedna z členských organizací EWL, zúčastnila setkání přítomných členských organizací s cílem výměny zkušeností a témat na zasedání CSW 2017. Na setkání jsme dvě hodiny diskutovaly o zkušenostech z různých zemí (Anglie, Německo, Španělsko, Irsko, ČR, Belgie apod.). Kolegyně poukázaly na nepřítomnost žen s postižením, které nemají snadný přístup na tuto konferenci (špatná bezbariérovost) a rovněž v řadě zemí chybí organizace, které by se problematice specificky věnovaly. Ze setkání vyplynulo, že řada evropských zemí zejména z východní Evropy absentuje přítomnost neziskových organizací v delegacích zemí. Tedy na side eventech chybí perspektiva neziskového sektoru Východní Evropy jako takové, shrnuje Hana Stelzerová, ředitelka ČŽL.

V poslední den pořádala Česká republika seminář na téma: Gender Equality Awareness and The Art of Grabbing the Political Will, kde se představila kampaň Úřadu vlády, To je rovnost! Bylo přítomen přes 60 osob z různých koutů světa a kampaň vzbudila živou diskusi. Řeč byla hlavně o tom, jak vést kampaně, jak úspěšně udělat kampaň, která osloví širokou veřejnost a přispěje k rovnosti žen a mužů v ČR.