Koalice Hlas proti násilí hodnotila spolupráci

Placeholder

Koalice Hlas proti násilí hodnotila spolupráci

17. 5. 2021

Koalice Hlas proti násilí se zaměřuje na prosazování ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Na společném cíli spolupracují Česká ženská lobby, Amnesty International ČR a Konsent.  3. května se setkaly zástupkyně těchto organizací, aby vyhodnotily dosavadní úspěchy spolupráce při zlepšování informovanosti o pomoci ženám a eliminaci násilí na ženách a dívkách. Důležitý je rovněž mezinárodní kontext současného dění, například v Polsku omezování reprodukčních práv, v Turecku plánovaný odstup od úmluvy. 

Osvětu tématu násilí na ženách a důležitosti přijetí Úmluvy proti násilí na ženách řešíme společně  více než pět let (od roku 2015). Zástupkyně koalice mimo jiné vystoupily v roce 2018 v Poslanecké sněmovně na veřejném slyšení, kde debatovala s odpůrci úmluvy nebo dalších národní a mezinárodních konferencích a sektáních: 

Osobně se sešly s více než 45 politikami a političkami ohledně ratifikace úmluvy a zúčastnily se 3 projednávání Istanbulské úmluvy na Radě vlády pro rovnost žena mužů, kde a vznesly v této věci podnět. Česká ženská lobby se zvyšovala povědomí o potřebě ratifikovat úmluvu o prevenci a boji proti násilí na ženách a poslala politikům a politickám 8 otevřených dopisů, zúčastnila se a pořádala celkem 5 konferencí k tématu, (25. listopadu 2019 se konference Ženy tváří v tvář násilí zúčastnilo přes sto sociálních pracovnic a pracovníků a další odborné veřejnosti). 

Podpoře přijetí a implementace opatření  Istanbulské úmluvy se věnujeme také v rámci sítě Evropské ženské lobby. Česká ženská lobby se podařilo získat značnou podporu v otázce potírání násilí na ženách mezi zástupci/kyněmi ambasád  - velvyslanci/kyně z Kanadsky, Francie, Švédska, Norska,, Finska, USA a další.. Na švédské ambasádě se již třetím rokem konalo focení v rámci mezinárodní kampaně Orange the world, které upozorňuje na problematiku násilí na ženách, kterého se v loňském roce zúčastnilo více než 20 představitelů/ek ambasád v ČR, včetně české reprezentace (zástupkyně lidských práv Heleny Válkové)

Koalice Hlas proti násilí na svých stránkách nabízí fakta a informace pro lepší orientaci v nepřehledné dezinformační kampani odpůrců této úmluvy. Součástí jsou  příběhy nejen žen, které prožily domácí nebo sexuální násilí. Konkrétní případy  násilí jsou podložené čísli, která ilustrují situaci v celé společnosti. Tyto údaje dokládají potřebu hledat nástroje, které pomůžou efektivněji bojovat proti násilí na ženách, a Úmluva o prevenci a boji proti násilí na ženách mezi ně patří. 

Podle informací organizace proFem vyhledá lékařskou pomoc 168 tisíc obětí (2016). O pomoc v době pandemie a lockdownu požádalo o 40 - 60 % více osob, podle údajů organizací, které přímo pomáhají ohroženým osobám. 

Česká ženská lobby vydala v rámci své mediální činnosti celkem 14 tiskových zpráv ohledně potírání násilí na ženách a cílech Úmluvy v  boji proti násilí na ženách. Uspořádala také tři tiskové konference a ředitelka ČŽL Hana Stelzerová  vystoupila na tiskové konferenci Ministra Lidských práv Jiřího Dienstbiera a prezentovala aktivity členských organizací ke Dni proti násilí na ženách. Celkem média v souvislosti s našimi aktivitami vydali kolem 200 článků v médiích a uspořádali řadu rozhovorů na toto téma. 

Tři roky po sobě jsme organizovali kampaň Tancem proti násilí, do které se zapojily stovky lidí.

V roce 2020 jsme díky spolupráci s reklamní agenturou TRIAD vytvořili 3 video spoty, které upozorňují na bagatelizaci domácího násilí, sexuálního násilí a obtěžování. Na jaře 2021 po jejich spuštění je již shlédlo více než 100 tis lidí a spoty byly oceněny marketingovými profesionály na stránkách Mediáře. 

Naším cílem je pokračovat v osvětě o významu a dopadu Úmluvy proti násilí na ženách. Díky spolupráci s  Radou Evropy máme můžeme pokračovat v naší práci a využít jejich materiály pro zvyšování povědomí o potřebě této mezinárodní deklarace týkající se násilí na ženách a dívkách. Budeme rádi za vaši podporu.