Kampaň Hlas Proti Násilí u příležitosti Dne rovnosti žen a mužů

Placeholder

Kampaň Hlas Proti Násilí u příležitosti Dne rovnosti žen a mužů

16. 6. 2022

Koalice Hlas proti násilí u příležitosti Dne rovnosti žen a mužů spustila kampaň na sociálních sítich na podporu Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Jsou různé oblasti ve kterých se nerovnost mezi muži a ženy promítá, nejvýraznější je právě násilí na ženách. Proto jsme v tento den připomněli/y mezinárodní Úmluvu proti násilí na ženách, tzv Istanbulskou úmluvu, kterou Česká republika od podpisu v roce 2016 pořád nepřijala. Naši kampaň svým hlasem podpořili: Adéla Šípová, Johanna Nejedlová, Kryštof Stupka, Linda Sokačová, Monika Šimůnková, Taťána Kuchařová a další. 

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je nejkomplexnější mezinárodní dohodou zabývající se tímto vážnym porušováním lidských práv. Prosazuje nulovou toleranci takového násilí a je klíčová pro bezpečnejší Evropu i svět kolem. Prevence násilí, ochrana jeho obětí a stihání pachatelů jsou základem Úmluvy. Obrací se ale i na celou společnost, která nesmí být k násilí lhostejná. Násilí na ženách má své nejhlubší kořeny v nerovnosti mezi pohlavími a přežívá díky kultuře popírání a omlouvání násilí. Proto Úmluva apeluje na změnu těchto postojů a účinnou prevenci násilí. 

Koalice Hlas proti násilí vznikla na podzim 2019 spoluprací organizací, které se dlouhodobě věnují lidským právům, násilí na ženách a domácímu násilí. Tato koalice spojuje Českou ženskou lobby, Amnesty International ČR a Konsent. Naším cílem je dosáhnout proměny aktuálního stavu v oblasti násilí a domácího násilí v ČR, informovat o tématu a podpořit oběti i odborníky, kteří v této nelehké oblasti pracují. Chceme dát hlas těm, kteří násilí zažili - dětem, mužům, ženám. Iniciativa vyzývá politiky a političky k přijetí Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy). Česko se zatím nepřidalo k 34 státům Rady Evropy, které již úmluvu ratifikovaly.

 

 

Hlas Proti Násilí

16. 6. 2022

Hlas Proti Násilí - Kdo nás podpořil