Jak na rodičovskou pro otce - doporučení z odborného semináře

Placeholder

Jak na rodičovskou pro otce - doporučení z odborného semináře

18. 11. 2021

Česká ženská lobby a APERIO ve spolupráci s velvyslanectvím Švédska a Úřadem vlády ČR uspořádaly dne 9. listopadu 2021 seminář na téma jak postupovat při řízení rodičovské dovolené vyhrazené pro otce dle evropské směrnice Work-life Balance. 

Společně se zástupci a zástupkyněmi z firem, asociací, nevládních organizací a státní správy jsme debatovali nad otázkou, jak nejlépe nastavit otcovskou, aby přispěla k lepšímu rozdělení péče o děti mezi rodiči. 

_____________________________________________________________________________

Odborníci/e v panelu

 • Roman Bojko - Equality Diversity & Inclusion Leader, IKEA Group 
 • Kateřina Jirková - náměstkyně sekce podpory rodiny, MPSV
 • Eliška Kodyšová - ředitelka APERIO - společnost pro zdravé rodičovství
 • Jana Skalková - manažerka HR programů, Byznys pro společnost
 • Jan Voves - case manager Táta se vyplatí, Liga otevřených mužů

___________________________________________________________

Výstupem odborného semináře 8. listopadu 2021 na velvyslanectví Švédska se stala doporučení pro státní orgány, firmy i nevládní sektor k transpozici evropské směrnice pro sladění pracovního a osobního života.

Doporučení pro firmy / zaměstnavatele

 • cílit na změnu kultury vnímání rodičovské a podpory osob na rodičovské
 • pozitivní zkušenosti rodičovské pro otce z úspěšných firem
 • nastavit ve firmách rodičovskou pro otce pozitivně jako podporu zaměstnanců
 • valorizace mezd po RD jako součást mzdové politiky firmy

Doporučení pro stát

 • cílit na změnu kultury vnímání rodičovské, na které se podílí i otcové, podpora otců  na rodičovské skrze osvětu
  • příklady dobré praxe
  • zvážit problematičnost terminologie (dovolená - otcovská, mateřská, rodičovská) a upravit pro lepší vnímání společností
  • osvěta veřejnosti na národní i místní úrovni 
  • osvětové aktivity pro zaměstnavatele  
  • spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi 
 • podpora dostupnosti zařízení péče a návazných služeb
  • podpora zařízení předškolní péče (MŠ, dětské skupiny, mikrojesle, apod.)
  • zajistit dostupnost podpůrných služeb pro rodiny (kroužky, lékaři, sociální služby)
 • metodická podpora  zaměstnavatelů při implementaci směrnice
 • podpora pečujících osob 
  • zachovat flexibilitu čerpání rodičovského příspěvku 
  • umožnit flexibilní nastavení nepřenositelné rodičovské podle potřeb rodiny
 • revize a zjednodušení dávek pro rodinu
 • návrhy ve vztahu k nastavení rodičovské pro otce:
  • nepřenositelnost rodičovské pro otce (s výjimkou samoživitelek/ů) 
  • motivovat výší dávky - rodičovská pro otce stanovena ve vazbě k výši příjmu
  • možnost čerpání nepřenositelné rodičovské po menších částech, např. střídání otcovské a rodičovské po dnech, částech týdne 
  • valorizace platů po RD

Další doporučení

 • zaměřit se na vzdělávání o tématu péče jako společenské hodnoty již na školách
 • zaměřit se na pedagogických fakultách na téma genderových stereotypů apod.
 • možnost pokrytí nepřenositelné rodičovské pro otce prostřednictvím stáží, sdílených míst atd.
 • podpora flexibilní rodičovské pro otce ze strany zaměstnavatele jako benefit pro zaměstnance 

 

 

Odborný seminář Jak na rodičovskou pro otce - velvyslanectví Švédska

8. 11. 2021