Hlas proti násilí: zveme Vás na happening k podpoře Úmluvy proti násilí

Placeholder

Hlas proti násilí: zveme Vás na happening k podpoře Úmluvy proti násilí

10. 5. 2023

Koalice Hlas proti násilí spolu s dalšími organizacemi pořádá setkání na podporu přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy).

V květnu 2016 Vláda České republiky podepsala Istanbulskou úmluvu. Od té doby se neustále odkládá proces jejího přijetí, tedy projednání vládou, parlamentem a stvrzení prezidentským podpisem. Politici*čky argumentují potřebou větší politické diskuze. Řešení násilí na ženách a domácího násilí není politické téma, ale otázka lidských práv.

K sedmému výročí podpisu Istanbulské úmluvy proto pořádáme shromáždění na její podporu. Chceme politikům a političkám připomenout, že je zapotřebí Istanbulskou úmluvu přijmout. Ratifikace tohoto komplexního návodu, jak řešit násilí na ženách a domácí násilí bude signálem obětem a přeživším, že jejich zkušenost není přehlížena.

Podpořme přijetí Úmluvy proti násilí, ať je doma i venku slyšet, že Česko je zemí, která chce zastavit násilí ve společnosti.

Kdy: středa 24. května 2023 od 18 do 19:30

Kde: Náměstí Václava Havla, Praha (piazzetta Národního divadla)

Vystoupí
Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby
Anna Šabatová, bývalá veřejná ochránkyně práv, mluvčí Charty 77
Michal Broža, vedoucí kanceláře Informační centrum OSN v Praze
Magda Faltová, ředitelka SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
Zástupkyně spolku Proč jsme to nenahlásili
Jaroslava Chaloupková, ředitelka organizace ACORUS
Kristýna Benešová, právnička a spoluzakladatelka iniciativ Ženy v Právu a Bez trestu
Irena Hůlová, vedoucí advokační činnosti v Amnesty International
Mikuláš Vymětal, Celocírkevní kazatel ČCE pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené
Soňa Morawitzová, ředitelka Nadace Krása pomoci
Kulturní vystoupení:
Zpěvačka Barbora Šporclová Kodetová s písní Náš dům 
Zuzana Hájková, tlumočnice českého znakového jazyka v oblasti umění z KukátkOO - báseň “Ruce proti násilí”
Pěvecký sbor Prague Revolutionary Choir
Vstupy budou překládány do Českého znakového jazyka.
Na místě budou mít infostánky následující organizace:
ACORUS
proFem
Liga otevřených mužů  
Sdružení pro integraci a migraci
Centrum LOCIKA
Neslyšící ženy v ČR
Na místě budou pořizovány fotografie a videozáznam. 
Akce se uskuteční za finanční podpory Norských fondů a ve spolupráci s Národním divadlem. 

Je zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka.

Sledujte událost na facebooku.


Projekt Hlas proti násilí (LP-HRMGSC-003) je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Norských fondů 2014-2021.