Hlas proti násilí zazněl k MDŽ na francouzské ambasádě

Placeholder

Hlas proti násilí zazněl k MDŽ na francouzské ambasádě

14. 3. 2023

MDŽ jsme 8. března oslavily na setkání nazvaném „Zvedněme hlas proti násilí: vstříc rovnosti žen a mužů“ na francouzském velvyslanectví. Akci organizovala Česká ženská lobby v rámci koalice Hlas proti násilí spolu s Velvyslanectvím Francie v Praze a Francouzským institutem

Setkání uvedl hostitel večera Alexis Dutertre, velvyslanec Francie v České republice, který ve svém projevu mimo jiné srhrnul významné kroky, které učinila Francie v oblasti rovnosti mužů a žen za poslední desetiletí.

S projevem vystoupila také ředitelka České ženské lobby Hanna Stelzerová, která kromě jiného zdůraznila potřebu přijmout Úmluvu proti násilí (tzv. Istanbulskou úmluvu). “Ženy čelí genderově podmíněnému násilí, které negativně ovlivňuje jejich životy a udržuje nerovnost ve společnosti. Úmluva je komplexní a systematický návod, jak řešit násilí. Dává důraz nejen na legislativu, ale řeší prevenci, pomoc obětem a jejich dětem, spravedlivé tresty a celkově koordinovaný přístup proti násilí,” řekla Stelzerová. Upozornila i na to, že Česko je jednou z posledních zemí Evropské unie, které tuto úmluvu dosud nepřijaly.

V krátké diskusi promluvili rektorka UK Milena Králíčková, ekonomka Danuše Nerudová a náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák. Obě hostky i host kritizovali nerovný přístup k ženám v naší společnosti, podpořili ženy v jejich úsilí se aktivně o svá práva hlásit a vyslovili se pro přijetí Úmluvy proti násilí. 
Vystoupila také herečka a spisovatelka Alena Doláková, která se dlouhodobě angažuje v boji proti sexualizovanému násilí. Celý večer moderovala ředitelka Konsentu Johanna Nejedlová. Celkem se zúčastnilo 80 podporovatelů/ek Istanbulské úmluvy.

Projekt Hlas proti násilí (LP-HRMGSC-003) je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Norských fondů 2014-2021.

MDŽ 2023 na francouzské ambasádě. „Zvedněme hlas proti násilí: vstříc rovnosti žen a mužů“

8. 3. 2023

Fotografie © Eva Kořínková.