Happeningem „Tancem proti násilí“ se přidáváme k celosvětové kampani One Billion Rising

Placeholder

Happeningem „Tancem proti násilí“ se přidáváme k celosvětové kampani One Billion Rising

14. 2. 2017

Na Valentýna, 14. února 2017, se uskutečnil happening Tancem proti násilí na Palackého náměstí v Praze. Cílem akce je vyjádřit solidaritu ženám, které zažily násilí, nebo jsou jím ohroženy. Tváří letošní akce byla známá cvičitelka Hanka Kynychová, která vedla shromážděné lidi při tanci podle vlastní choreografie s prvky mezinárodního tance „Break the Chain“.

Tancem proti násilí se připojujeme k celosvětové kampani One Billion Rising, která je největší událostí upozorňující na násilí na ženách. Každým rokem na Valentýna tančí milióny lidí po celém světě, aby upozornily na ohromující statistiku, podle které každá třetí žena na této planetě ve svém životě čelí nějakému druhu násilí ze strany mužů. Česká ženská lobby se k celosvětové kampani One Billion Rising připojuje již po páté.

Rovněž situace v České republice je alarmující. Výsledky výzkumů prováděných mezivládními organizacemi a agenturami EU se shodují v jednom: v průměru každá třetí žena se za svůj život s násilím setká, každá desátá je obětí znásilnění. Česká republika na tom není o nic lépe[1]. Násilí páchané na ženách je vážným porušením lidských práv a je příčinou i důsledkem nerovnosti žen a mužů. Zdaleka se netýká jen domácího násilí. Násilí na ženách je rozšířeno ve všech členských státech Rady Evropy i za jejich hranicemi do té míry, že se hovoří o epidemii. „Z výzkumu veřejného mínění, který realizovala loni Amnesty International, vyplynulo znepokojivé zjištění: významná část české společnosti si myslí, že žena je za znásilnění za určitých okolností spoluzodpovědná. A takovéto vnímání je třeba změnit[2],“ říká ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová.

Do dnešního tanečního happeningu se zapojilo cca 100 lidí, ženy i muži, kteří vyjádřili svou přítomností a tancem solidaritu přeživším obětem násilí a upozornili společně s námi na vážnost tohoto problému. Atmosféra na náměstí byla úžasná a přispěla k tomu rovněž Hanka Kynychová, která dokázala roztančit dav přítomných lidí.

Citace Hanky Kynychové: „Byla jsem oslovena, abych podpořila akci Tancem proti násilí. Protože mi problematika domácího násilí bohužel není cizí, souhlasila jsem a stala jsem se součástí celosvětového projektu. Sama jsem si domácím násilím před lety prošla a už druhým rokem se snažím jít ženám příkladem a ukazovat jim, že se nesmí bát, protože život je příliš krátký na to, abychom jej strávili s někým, kdo nás nemá rád. Proto na letošním One Billion Rising nemohu chybět.“

Citace Branislavy Marvanové Vargové z organizace ROSA o.s.: „Statistiky hovoří jasně. S fyzickým anebo sexuálním násilím ze strany svého partnera má v průběhu svého života v ČR zkušenost 21% žen. Přidáme-li k tomu psychické násilí, stane se obětí násilí v partnerském vztahu v průběhu života každá třetí žena.“

Citace pplk. Mgr. Zuzany Pidrmanové z Policejního prezídia ČR: „Každoročně zaznamenáváme kolem 1250 případů vykázání agresorů z domácností při incidentech se znaky domácího násilí. Při představě, že se nejedná o všechny reálné případy, ale pouze o ty nahlášené Policii ČR, je toto číslo opravdu alarmující.“

Citace Gail Whitmore, spoluzakladatelky One Billion Rising Prague: „The women you see here dancing in the Czech capital today are women who are no longer terrorized into sublimation but are now free to rejoice and be heard by the world“. Překlad: „Ženy, které tady vidíte tančit, v hlavním městě České republiky jsou ty, které se již nenechají terorizovat do sublimace, ale které jsou volné, radují se a jsou světem slyšené.“

Citace Ivany Antalové, lobbistky ČŽL: "Při České ženské lobby působí také pracovní skupina pro porodnictví sestávající ze zástupkyň členských organizací a expertek na práva žen a zdravotní aspekty těhotenství a porodu. Přesto, že 80% porodů má potenciál proběhnout fyziologicky bez zásahů a bez komplikací, končí každá třetí žena u nás svůj porod císařským řezem a každé třetí ženě je v porodnici nastřižena hráz. Podle Světové zdravotnické organizace má opodstatnění 10% nástřihů hráze a 10% císařských řezů. K odstranění porodnického násilí se tým při České ženské lobby soustředí na prosazování systémových změn vedoucích k podpoře kontinuální péče komunitních porodních asistentek jako součást primární péče a realizaci porodních domů u nás."

Je důležité toto citlivé téma veřejně diskutovat a upozorňovat na něj. Pouze tak se ženy, které zažívají násilí, odváží vyhledat pomoc. Rovněž považujeme za důležité, aby česká vláda ratifikovala mezinárodní Úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva), která přispěje k vytvoření systémových opatření pro pomoc a ochranu obětí násilí napříč Evropou.

Tanec proti násilí organizuje Česká ženská lobby ve spolupráci s Fitkem Hanky Kynychové a Policejním prezídiem ČR. Hanka Kynychová se stala tváři letošního ročníku, neboť se jedná o známou osobnost, která se dlouhodobě podílí na preventivním projektu proti násilí na ženách s názvem “Zkus to říct”, na kterém spolupracuje s Policejním prezídiem ČR a organizací ROSA – centru pro ženy, které je členskou organizací České ženské lobby. K happeningu se připojili i zaměstnankyně a zaměstnanci Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR se svou aktuální kampaní To je rovnost!. Kampaň se snaží mimo jiné cílit na svědky a svědkyně domácího násilí a chce poukázat na negativní dopady tolerování či ignorování projevů domácího násilí.

Více informací o události na webu a FB České ženské lobby.

 

Kontakty pro novináře/ky:

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, 725 820 266

Branislava Marvanová Vargová, Vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA, info@rosa-os.cz, 241 423 466

Kateřina Fingralová, manažerka Hanky Kynychové, katerina.fingralova@gmail.com, 607 185 011

pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, koordinátorka prevence Policejního prezidia ČR, zuzana.pidrmanova@pcr.cz, 731 553 280

Gail Whitmore, Director of Ozvi se!/Hollaback! Czech, Founder of V-Day Prague, and Co-founder of One Billion Rising Prague, emailgailnow@gmail.com, 775 248 363

 

 

 

Projekt „Hájíme práva žen v ČR“ byl realizován rovněž za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

 

[1] http://www.profem.cz/shared/clanky/207/Fra%20results%20-%20countries%20s...

[2] http://www.czlobby.cz/cs/projekty/pruzkum

Soubory ke stažení: