H.A.M. - Zdravé dospívání v českých školách

Placeholder

H.A.M. - Zdravé dospívání v českých školách

28. 8. 2017

Hnutí za aktivní mateřství (HAM), členská organizace ČŽL pořádá od roku 2006 vzdělávací semináře na téma dospívání, těhotenství, porod a rodičovství, určené dětem a mládeži na základních a středních školách. Vzdělávání probíhalo zpočátku téměř výhradně během květnového Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství, témata byla tedy daná zejména náplní festivalu, semináře se konaly přímo v expozici festivalu. Lektorky navštěvovaly jen některé vybrané školy, které se na festival z kapacitních a jiných důvodů nedostaly.

V letošním roce získalo Hnutí za aktivní mateřství finanční podporu Nadace ČEZ a realizovalo dlouho chystaný projekt Zdravé dospívání. Od ledna do června navštěvovaly čtyři lektorky a jeden lektor základní školy v Chomutově, Mostě, Lounech a okolních obcích s dvouhodinovými semináři. Tentokrát byl tento ucelený projekt rozčleněn na čtyři interaktivní semináře s poetickými názvy, pod kterými se vždy skrývá základní téma. Seminář Od dívky k ženě se věnuje menstruaci, je určen žákyním od devíti do patnácti let, tedy zhruba od čtvrté do osmé třídy, přičemž vhodnější je spíš pro mladší ročníky. Byl to také jediný seminář, na ktery se třídy dělily a kluci měli souběžně mužského lektora a věnovali se tématu Od chlapce k muži.  Pod názvem Plodnost jako dar se skrývá problematika antikoncepce a chránění se před nechtěným početím. Vzhledem k tomu, že lektorky navštívily několik škol, kde se mezi žákyněmi osmých a devátých tříd, v jednom případě dokonce v šesté třídě, objevovaly těhotné či již porodivší dívky, šlo o téma navýsost důležité. Lektorka se třídou probrala kompletní nabídku různých antikoncepčních metod, věnovala se výhodám, nevýhodám i negativním účinkům, kladla důraz na zdravější a bezpečnější formy antikoncepce, seznámila třídu s ženským cyklem a “mechanismem” početí. Věnovala se i pravidlům zdravého partnerství, sebeúctě, nastavování hranic, důležitosti zahájení sexuálního života až v době, kdy se pro to po zralé úvaze rozhodnou oba v páru apod.

Další seminář se nazývá Zdravé dospívání a věnuje se sexualitě a intimitě v dospívání, prožívání intimity u mužů a žen, v neposlední řadě i problematice genderové a pohlavní identity. Během tohoto semináře lektorka reaguje vždy na konkrétní požadavky a otázky třídy. Klíčovým faktorem se obzvlášť u tohoto tématu ukázala důvěra. Pokud se podařilo lektorce nastolit hned zpočátku atmosféru důvěry a udržet ji během celého semináře, dospívající se většinou aktivně a otevřeně zapojovali. 

Poslední tematický seminář se nazývá Jak se rodí rodiče, věnuje se těhotenství, porodu a úvodu do péče o dítě, rodičovství. Lektorka během dvou vyučovacích hodin se třídou probere těhotenství od početí, sehraje se žáky a žákyněmi speciální divadelní představení “Porod" a představí potřeby novorozence s důrazem na kontaktní rodičovství a kojení. Během semináře společně odhalují nejen hloubku informovanosti z hodin biologie, ale například i práva pacientů, různé přístupy k porodu, doporučení Světové zdravotnické organizace pro normální porod atd. 
Všechny semináře jsou vedeny zábavnou a prožitkovou formou tak, aby studenty oslovily a zaujaly, a mohli se do nich osobně zapojit. Mezi znalostmi žáků a žákyň bývají obrovské rozdíly, některé třídy část témat probíraly v hodinách biologie či Výchovy ke zdraví. Jinde byly znalosti jen povrchní. Semináře přinášejí shrnutí důležitých bodů, doplnění nových informací, ukázky nových souvislostí, představení moderních poznatků, upozornění na mnohá klišé nebo zastaralé informace. Finanční podpora umožnila i pořízení několika názorných pomůcek pro každé téma - modely dělohy a vaječníků, ušití látkových modelů pohlavních orgánů, ukázky různých antikoncepčních metod a prostředků dámské intimní hygieny. Pro seminář Jak se rodí rodiče jsou využívána ušitá nasazovací těhotná břicha, která si žákyně a zejména žáci mohou “obléknout” a těhotenství si aspoň částečně představit. Lektorky používají i různé formy skupinové práce, výukové kartičky a videa apod.

Tento půlroční projekt vnímáme jako pilotní. Rádi bychom nyní sehnaly dostatečný rozpočet na další pokračování projektu, jehož součástí bude důkladné zaškolení dalších lektorek a lektorů, kteří budou moci přednášet na základních a středních školách ve všech regionech ČR. Grant umožnil, že jsme mohli nabídnout školám tyto interaktivní semináře zdarma - a poptávka byla obrovská, během několika dnů bylo všech 100 seminářů obsazených. Zpětná vazba ukazuje, že vedení škol i žáci a žákyně tuto možnost vzdělávání vítají. Nejvíc oceňovali přístup lektorek a lektora a interaktivní pomůcky. 

Děkujeme Nadaci ČEZ za financování projektu.
Petra Sovová
Autorka je předsedkyní Hnutí za aktivní mateřství a jednou z lektorek cyklu seminářů Zdravé dospívání