Evropská ženská lobby vydala manifest k volbám do Evropského parlamentu 2024

Placeholder

Evropská ženská lobby vydala manifest k volbám do Evropského parlamentu 2024

7. 11. 2023

EVROPA NA KŘIŽOVATCE je manifest Evropské ženské lobby (European Women's Lobby) k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu, které proběhnou v červnu 2024.

Manifest zdůrazňuje rovné zapojení žen na všech úrovních jako předpoklad pro mír, prosperitu a společenskou změnu. Je k dispozici ve dvaceti evropských jazycích a je součástí kampaně Evropské ženské lobby za prosazování genderové rovnosti a ženských práv. Dokument se zabývá rovným zastoupením žen v rozhodovacích funkcích v politice i byznysu, prosazováním ekonomické nezávislostí žen, odstraněním všech forem násilí na ženách, bojem s tělesným vykořisťováním žen a právěm na jejich tělesné sebeurčení. Zdůrazňuje také zapojení žen do mezinárodní politiky a zelené transformace.