Evropská Ženská Lobby volá po míru na Ukrajině

Placeholder

Evropská Ženská Lobby volá po míru na Ukrajině

14. 3. 2022

Česká Ženská Lobby se jako člen Evropské Ženské Lobby připojuje ke společnému prohlášeník k situaci na Ukrajině. 

Po webináři koneném ve spolupráci s Národní radou žen Ukrajiny 3. března vyjádřila Evropská ženská lobby podporu prohlášení vyzývajícímu vedoucí představitele EU a mezinárodní společenství k začleňování žen do každé fáze mírových snažení pro Ukrajinu. 

Za tímto účelem vyzývá EU, aby okamžitě zřídila interinstitucionální pracovní skupinu se zapojením ženské občanské společnosti, aby zajistila, že jejich hlasy budou v terénu vyslyšeny a konzultovány a pomohou bytvořit momentální i postkonfliktní řešení. Vyzývá také mezinárodní společenství, aby plně implementovalo rezoluci OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti. 

Webinář byl uzavřený, s cílem poskytnout bezpečný prostor pro ženy na Ukrajině. Byla vyslechnuta krutá realita války. Webminář také nastinil praktické kroky, které lze nyní podniknout. Patří mezi ně humanitární pomoc k zajištění dodávek potravin, léků a zdravotnického materiálu, powerbank se solárními bateriemi, bezpečný pohyb v rámci země i ze země a sítě solidarity s ženskými organizacemi nejen v okolních zemích.

Očekává se, že z Ukrajiny uprchnou až 4 miliony lidí, z nichž většinu tvoří ženy a děti. Je naléhavě nutné, aby byla přijata veškerá opatření, která zabrání sexuálnímu vykořisťování žen a dívek, které by se mohly stát obětí bezohledných obchodních sítí a kuplířů.

Byli jsme svědky toho, jak členské státy EU prokázaly připravenost chránit demokratická práva a hodnoty. Jádrem těchto práv a hodnot je rovnost mezi ženami a muži, a proto budeme v tlaku na její dodržování pokračovat.

Prezidentka EŽL, Réka Sáfrány, zdůraznila, že konflikt a válka kdekoli na světě je důsledkem patriarchátu, a vyzývá tak k novému světovému řádu v čele se ženami.

"Jsme solidární se ženami na Ukrajině i se všemi ženami a dívkami zasaženými konfliktem a válkou ve světě."

Přečtěte si celé prohlášení zde.