Doporučení pro porodní asistentky v souvislosti s onemocněním COVID-19

Placeholder

Doporučení pro porodní asistentky v souvislosti s onemocněním COVID-19

16. 3. 2020

Unie porodních asistentek UNIPA sepsala doporučení pro porodní asistentky v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Preventivní opatření pro zdravotníky (platí všude):

 • Provádění časté hygieny rukou. Pokud nejsou viditelně špinavé, používejte dezinfekci založenou na alkoholu, pokud jsou špinavé, používejte vodu a mýdlo.
 • Vyhýbejte se dotýkání se očí, nosu nebo úst.
 • Kašlejte nebo kýchejte do loketní jamky nebo kapesníku, který pak okamžitě vyhodíte.
 • Noste jednorázovou roušku, pokud máte symptomy respiračního onemocnění, a umyjte si ruce po jejím vyhození.
 • Udržujte vzdálenost aspoň 1 metr od jedinců se symptomy respiračního onemocnění.
 • Doporučené ochranné pomůcky: roušky, rukavice, plášť, ochrana očí. Pomůcek je málo, takže záleží na jejich dostupnosti. (1)
 • Pokud je to možné, poskytujte rady po telefonu místo osobně.

Informace pro těhotné ženy:

 • Pokud máte příznaky, zůstaňte doma v izolaci a kontaktujte hygienu ohledně dalšího postupu.
 • V případě potvrzení onemocnění COVID-19 kontaktujte svou porodní asistentku.
 • V případě podezření nebo potvrzeného onemocnění COVID-19 by se měly posunout všechny rutinní prohlídky na dobu po uplynutí doporučené karantény.

Doporučení pro zdravotníky poskytující péči těhotným ženám s podezřením nebo potvrzeným onemocněním COVID-19 ve zdravotnickém zařízení:

 • Těhotná žena by se do zdravotnického zařízení měla přesunout soukromou dopravou nebo sanitkou.
 • Měla by informovat personál ve zdravotnickém zařízení ještě předtím, než do něj vstoupí.
 • Zdravotníci, kteří přijdou s ženou do styku, by měli dodržovat doporučení ohledně zvýšené hygieny a ochranných pomůcek.
 • Ženě by měla být poskytnuta jednorázová ochranná rouška.
 • Žena by měla být okamžitě přesunuta do izolované místnosti, aby se setkala s minimem osob.
 • Do této místnosti by měl vstupovat jen nezbytný počet osob/personálu a počet návštěvníků by měl být minimální.
 • Místnost je nutné po odchodu ženy vydezinfikovat.
 • Ženu je možné propustit do domácí péče, pokud ještě nerodí a ona i dítě jsou zdravotně v pořádku. Měla by však sledovat kromě běžných symptomů i symptomy týkající se COVID-19 (například obtíže s dýcháním, teplota nad 38 °C).
 • Pokud již rodí, měla by ideálně zůstat ve stejné izolované místnosti. (2)
 • Jsou již známy případy přenosu onemocnění při porodu na novorozence, v případě podezření/potvrzení onemocnění u matky je nutné otestovat i novorozence. (3)

V současné chvíli je možný doprovod otce k porodu ve zdravotnickém zařízení, jedná se o jednu z výjimek z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 3. 2020. (4) Situace se ale dynamicky vyvíjí, doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví pro aktuální informace týkající se koronaviru.

Doporučení pro péči u porodu:

 • V případě, že je přijata rodící žena s podezřením nebo potvrzeným onemocněním COVID-19 do nemocnice, musí být informováni tito odborníci: porodník, anesteziolog, hlavní porodní asistentka, neonatolog a vrchní sestra neonatologie.
 • S rodící ženou by se mělo setkat minimum personálu.
 • Pozorování by mělo probíhat jako při standardní praxi. Navíc by se měla pozorovat kyslíková saturace, která by se měla udržovat nad 94 %.
 • Pokud má žena znaky infekce, zacházejte s tím, jako by šlo o běžné těhotenství, zároveň ale zvažte COVID-19 jako příčinu.
 • Kvůli míře výskytu tísně plodu v Číně je prozatím doporučeno monitorovat plod kontinuálně v průběhu porodu. Toto doporučení se může změnit, jakmile budou dostupné nové informace.
 • Neexistují zatím žádné důkazy, že by bylo onemocnění COVID-19 kontraindikací k podání epidurální nebo spinální anestezie.
 • Pokud je používán Entonox, je nutné, aby dýchací zařízení obsahovalo filtr k předejití kontaminace virusem (< 0.05µm velikost pórů).
 • V případě zhoršení symptomů COVID-19 u ženy v průběhu porodu je nutné zhodnotit nebezpečí a benefity pokračování v přirozeném porodu versus nouzového provedení císařského řezu.
 • V případě ženy, která začíná být viditelně vyčerpaná nebo má příznaky hypoxie, je potřeba zvážit, jestli nezkrátit druhou dobu porodní za použití zvolených nástrojů.
 • Stále je doporučováno počkat s přerušením pupeční šňůry, pokud nejsou jiné kontraindikace. Dítě může být umyto a osušeno jako obvykle, zatímco je pupeční šňůra stále nedotčená.

Kojení:

Zatím nebylo zjištěno, že by onemocnění COVID-19 ovlivňovalo mateřské mléko (u 6 testovaných čínských žen byl test mateřského mléka na COVID-19 negativní) (5). Hlavní nebezpečí při kojení je v případě tohoto onemocnění blízký kontakt s matkou. Ženy, které si přejí kojit, by měly udělat následující opatření, aby snížily šanci nakažení svého dítěte: 

 • umývání rukou před tím, než se dotýkají dítěte, odsávačky nebo lahviček;
 • vyhýbání se kašlání nebo kýchání na dítě při kojení na prsu;
 • zvážit nošení roušky při kojení, pokud ji mají;
 • čistit odsávačku dle návodu po každém použití;
 • zvážit, jestli nepožádat zdravou osobu, aby dítě nakrmila mateřským odstříkaným/odsátým mlékem. (6)

Za zpracování velmi děkujeme Anně Štěfanidesové.