Dopis ČŽL novému Ministru zdravotnictví

Placeholder

Dopis ČŽL novému Ministru zdravotnictví

29. 10. 2020

Ministr zdravotnictví ČR
Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

29. října 2020 v Praze

Vážený pane ministře,

dovolte nám srdečně Vám poblahopřát ke jmenování do funkce Ministra zdravotnictví ČR, které v nás vzbuzuje naději na efektivní a kvalitní vedení českého zdravotnictví nejenom v této nelehké době pandemické krize.

Jménem České ženské lobby, která sdružuje 37 organizací hájících práva žen, a pracovní skupiny pro porodnictví, která v rámci České ženské lobby spolupracuje na humanizaci a kultivaci českého porodnictví, bychom Vám rády nabídly podporu a spolupráci. V našich řadách jsou zástupkyně profesních organizací porodních asistentek a dul, které jsou připraveny pomoci v hrozící personální krizi doprovodem a podporou žen při porodu v porodnicích, jak je to obvyklé v rozvinutých demokratických zemích.

Péče komunitní porodní asistentky o ženu je péčí bezpečnou a ženami vyhledávanou, podobně jako podpora dul, přičemž jsou v současné době pandemické krize pro porod v porodnici nedostupné, což jak se ukazuje, může mít neblahý dopad na poskytovanou péči o ženy a jejich děti. Práce porodních asistentek a dul, může být mnohem efektivnější, pokud bude uznána jejich profesionalita v platných opatřeních Ministerstva zdravotnictví, která jim nyní oficiálně brání tuto pomoc realizovat.

Přejeme Vám spoustu sil, entuziasmu a profesionální podpory.

S úctou

Marta Smolíková
předsedkyně České ženské lobby
predsedkyne@czlobby.cz
www.czlobby.cz