Dětské skupiny a kvalifikované pečující osoby o malé děti od října 2021 (skoro) nově.

Placeholder

Dětské skupiny a kvalifikované pečující osoby o malé děti od října 2021 (skoro) nově.

1. 10. 2021

Česká ženská lobby dlouhodobě prosazuje zajištění provozu služeb profesionální péče o nejmenší děti jako jeden z nástrojů pro hladké slaďování pracovního a rodinného života. Dostatek míst v dětských skupinách, mateřských školách třeba i v kombinaci s péčí profesionálních pečujících osob v domácím prostředí, může zajistit nezbytný prostor pro realizaci rodičů i v jiné než mateřské, či otcovské roli. Vzhledem k rozsáhlé problematice poskytování služeb péče o děti, a to jak již ze zmíněného důvodu slaďování práce a rodiny, ale také z důvodů prekarizace práce a finančního ohodnocení profesionálních pečujících osob se Česká ženská lobby intenzivně věnovala prosazování vhodných opatření a změn při schvalování novely zákona 247/2014 Sb o poskytování služby péče v dětských skupinách.

Novela, diskutovaná již od r. 2018, vchází v platnost 1.10.2021. Jaká jsou její pozitiva, o které se aktivně zasazovala i Česká ženská lobby?

Díky velkému tlaku veřejnosti na zachování zavedeného názvu, zůstavají dětské skupiny dětskými skupinami. Nově bude možné pečovat o děti již od 6 měsíců věku, a to pouze v malé skupince do kapacity 4 dětí. Další opatření ohledně věku dětí zůstávají nezměněna. Dětské skupiny zachovávají svou velikost a počet pečujících osob od 1 roku věku. Děti mohou zůstat ve skupině až do nástupu školní docházky, byť budou mít po svých třetích narozeninách službu dražší. Jedním z nejvíce diskutovaných bodů, státní finanční příspěvek, bude skupinám přiznán od roku 2022 a díky tomu se zbaví závislosti na dotacích z ESF, ty ostatně většině zapsaným skupinám končí v příštím roce. Novinkou v oblasti financování, je zastropování příspěvků od rodičů do maximální částky 4000Kč měsíčně. Zvýší toto opatření již tak velký zájem rodičů o využití dětské skupiny? Přibude více velkých dětských skupin s kapacitou nad 12 míst? Nebo naopak vlivem podfinancování zaniknou již zavedená, zpravidla menší zařízení? Nově také zákon ustanovuje standardy dětských skupin a zkvalitňuje kvalifikaci pečujících osob. V dětské skupině tak bude muset být zastoupena pečující jak se zdravotním, tak s pedagogickým vzděláním. Obě tyto kvalifikace částečně obsahuje i standard profese Chůvy v dětské skupině, která vzniká nově. Složení profesní zkoušky Chůva v dětské skupině tak poskytuje šanci i osobám, které si dříve, či později uvědomí, že se péči o nejmenší děti chtějí věnovat profesionálně, byť nemají ukončené studium ve zdravotnickém, či pedagogickém oboru. Věříme, že díky profesionalizaci povolání pečujících osob, chův, bude také možné zajistit platové standardy této profese a že se brzy i v tomto povolání budeme stále častěji setkávat také s profesionály muži. Využívání rovných příležitostí v pečující profesi v dětských skupinách totiž prospěje také dětem.

 

Další změny a podrobnosti:

Zdroje:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-247
http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/detska-skupina-a-legislativa/n...
2021
http://www.dsmpsv.cz/images/ke_stazeni/Prehled_zmen_web.pdf