Delegace Evropského institutu pro rovnost žen a mužů monitorovala situaci v ČR

Placeholder

Delegace Evropského institutu pro rovnost žen a mužů monitorovala situaci v ČR

21. 11. 2015

Zástupkyně ředitelky a odborný pracovník EIGE svou návštěvu České republiky zahájili dne 18. listopadu v Hrzánském paláci. Nejprve se setkali se zaměstnankyněmi a zaměstnanci Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR (dále jako „Oddělení“) a se zástupkyněmi a zástupci Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejích čtyř výborů (dále jako „Rada“). Na tomto jednání byla delegace EIGE seznámena s aktivitami Rady, Oddělení a jejich plány do budoucna. Následovalo setkání se zástupkyněmi Kanceláře veřejné ochránkyně práv. Po obědě se delegace EIGE potkala s expremiérem Vladimírem Špidlou, který byl eurokomisařem v době vzniku EIGE.

Dne 19. listopadu byla delegace EIGE pozvána do Strakovy akademie, kde nejprve jednala s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem a náměstkyní pro řízení Sekce pro lidská práva Martinou Štěpánkovou. Následovalo setkání delegace EIGE se zástupkyněmi neziskových organizací sdružených v České ženské lobby. Přítomné organizace delegaci EIGE poskytly představu o aktivitách českého neziskového sektoru zaměřeného na rovnost žen a mužů.

Po obědě delegace EIGE jednala se zástupkyněmi a zástupci resortů, kterým představila několik důležitých nástrojů, které by jim pomohly lépe rozvíjet rovnost žen a mužů ve státní správě.

Svůj dvoudenní program delegace EIGE zakončila kulatým stolem se zástupkyněmi a zástupci Českého statistického úřadu, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu měst a obcí ČR, Genderové expertní komory a Svazu průmyslu a obchodu. Projednány byly zejména možnosti spolupráce EIGE a uvedených subjektů a rovněž významné aktivity EIGE využitelné pro další kooperaci. 

Více na http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Delegace-Evropskeho-...