Členky pracovní skupiny Proti násilí na ženách ČŽL

Placeholder

Členky pracovní skupiny Proti násilí na ženách ČŽL

31. 7. 2024
Členky Organizace
Marie Heřmanová Gender a sociologie, SOU AV ČR
Jaroslava Chaloupková Acorus
Ivana Konigsmarková Unie porodních asistentek
Claudia Laburdová Slovo 21 / Manushe
Zdena Prokopová ROSA - centrum pro ženy
Soňa Hušek Morawitzová Krása pomoci
Johanna Nejedlová Konsent
Katarina Sinková Acorus
Marta Smolíková Otevřená společnost
Klára Holíková Sdružení pro integraci a migraci
Gail Whitmore Ozvi se! Holla Back
Marie Heřmanová Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Gender a sociologie
Ivana Konigsmarková Unie porodních asistentek
Koordinátorka ČŽL  
Klára Hlavačková klara.hlavackova@czlobby.cz
Hana Stelzerova hana.stelzerova@czlobby.cz
Garantka z Výboru ČŽL  
Ágnes Němečková agnes.nemeckova@helcom.cz