Členky pracovní skupiny Proti násilí na ženách ČŽL

Placeholder

Členky pracovní skupiny Proti násilí na ženách ČŽL

31. 7. 2024
Členky Organizace
Marie Heřmanová Gender a sociologie, SOU AV ČR
Jaroslava Chaloupková Acorus
Ivana Konigsmarková Unie porodních asistentek
Claudia Laburdová Slovo 21 / Manushe
Branislava Marvanová ROSA - centrum pro ženy
Soňa Morawitzová Krása pomoci
Blanka Nyklová Národní kontaktní centrum-gender a věda, SOU AV ČR
Johanna Nejedlová Konsent
Jitka Poláková proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
Zdena Prokopová ROSA - centrum pro ženy
Katarina Sinková Acorus
Marta Smolíková Otevřená společnost
Eva Čech Valentová Sdružení pro integraci a migraci
Gail Whitmore Ozvi se! Holla Back
Koordinátorka ČŽL  
Hana Stelzerova hana.stelzerova@czlobby.cz
Garantka z Výboru ČŽL  
Eva Čech Valentová valentova@migrace.cz