Česká ženská lobby vydává stínovou zprávu CEDAW

Placeholder

Česká ženská lobby vydává stínovou zprávu CEDAW

18. 1. 2016

Česká ženská lobby, jako síť 30 neziskových organizací a akademických institucí, které hájí práva žen v České republice, koncem roku 2015 vydala Stínovou zprávu (Shadow report) 6. periodické zprávy České reppubliky o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen CEDAW) za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014, s tím, že některé informace jsou aktualizovány za rok 2015.

Stínová zpráva jmenuje řadu neustále porušovaných lidských práv,  mnoho případů diskriminace, jakož i nedostatečné či sporné zákony, politiky a rovněž smutnou praxi v několika oblastech na základě článků Úmluvy. Text Stínové zprávy není vyčerpávající ve smyslu pokrývání  všech oblastí Úmluvy.

Samotná Stínová zpráva bude předložena a prezentována na 63. zasedání Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen, které se uskuteční v Ženevě v únoru 2016.  Česká ženská lobby si uvědomuje zložitost problému a důležitost jeho včasného vyřešení, a proto se její zástupkyně osobně zúčastní zasednání Výboru OSN v Ženevě a přednésou argumenty, které Sínová zpráva přináší. 

Celé znění Stínové zprávy v aglickém jazyce naleznete v pdf formátu pod článkem.