Česká ženská lobby podporuje přehlasování prezidentského veta novely školského zákona

Placeholder

Česká ženská lobby podporuje přehlasování prezidentského veta novely školského zákona

19. 5. 2016

4. května 2016 vetoval prezident republiky novelu školského zákona, která zakotvuje nárok na místo v mateřské škole pro děti od 3 let, resp. od 2 let věku od roku 2020. Hlavní protiargumenty, které využil prezident, artikuloval Svaz měst a obcí. Jde především o to, že obce nejsou na zajištění míst pro dvouleté děti připravené. „Díky demografickému poklesu se již v současnosti v celonárodním měřítku snižuje nedostatek míst ve školkách, nicméně na úrovni mnoha obcí vysoký převis poptávky nad nabídkou přetrvává a v důsledku vnitřního pohybu obyvatel a demografických změn přetrvávat bude“, komentuje situaci Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. a členka výkonného výboru České ženské lobby. Do roku 2020 ale budou obce mít dostatek času, aby se na demografické změny připravily, a pokud jde o financování, MŠMT bude nadále plně dotovat všechny děti, které zařízení navštěvují, včetně dvouletých. Kromě toho budou uvolněny desítky miliard Kč z fondů EU (IROP), o které si mateřské školky budou moci zažádat. „Byla by velká škoda tyto peníze, evidentně mířené nejlepším možným směrem, nevyužít“, dodává Skálová.výnosů a nákladů ukazuje, že čistý výnos z jednoho dodatečného místa ve školce pro veřejné rozpočty představuje v průměru 10 tisíc korun ročně. „Mezi okamžité výnosy je třeba započítat výběry na dani z příjmů fyzických osob, výběry na pojistných odvodech z mezd rodičů, kteří se vrací na pracovní trh, a také nižší výdaje na sociální dávky pro rodiny“, upřesňuje Helena Skálová. Veřejná podpora školek není pro rozpočty ztrátová ani za velmi konzervativních předpokladů, které počítají s tím, že by se na pracovní trh vrátila pouze čtvrtina rodičů (matek), kteří by měli možnost dítě do školky umístit. Čisté výnosy jsou dokonce ještě vyšší, pokud se zohlední i nepřímé a dlouhodobé dopady podpory vzniku míst ve školce. Analýza finančních nákladů a výnosů také mimo jiné ukazuje, že nedostatek míst ve školkách v poslední dekádě znamenal pro veřejné rozpočty nezanedbatelnou čistou ztrátu.

Garance místa v mateřské škole je pro rodiče nezbytnou podmínkou pro možnost návratu na pracovní trh. Záruka místa pro děti od 2 let věku umožní rodičům využít zrychlené čerpání rodičovského příspěvku a podpoří tak jejich svobodnou volbu v tom, kdy se rozhodnou k návratu do zaměstnání. Zároveň dojde k odstranění legislativního rozporu, kdy na jedné straně je nárok na čerpání příspěvku do 2 let, ale na druhé chybí nárok na umístění dítěte v tomto věku do zařízení péče. Česká ženská lobby proto vyzývá poslance a poslankyně, aby znovu podpořili přijetí novely školského zákona, přehlasovali prezidentské veto a přispěli tak ke zlepšení situace rodičů v České republice. Touto legislativní úpravou dojde ke zmírnění negativních ekonomických dopadů v individuální rovině zejména vůči matkám, v širším společenském kontextu pak obecně na rodiny s malými dětmi i národní ekonomiku jako celek.

Kontakt: Helena Skálová, helena.skalova@genderstudies.cz, mob.: 777 910 933

Soubory ke stažení: