Apel na vládu - Nenechávejme ženy a jejich děti po porodu bez péče

Placeholder

Apel na vládu - Nenechávejme ženy a jejich děti po porodu bez péče

17. 5. 2022

Vážený pane ministře Válku,
obracíme se na vás jako zástupkyně porodních asistentek i žen, jakožto příjemců péče.
Tento týden tj. 16. – 22. května probíhá Světový týden respektu k porodu. Letošním heslem festivalu je „Better births for better future“. Nejen v tyto dny si připomínáme, jak je porod důležitý a jak obecně zrození náš život ovlivňuje. A to je i důvod, proč vám adresujeme tento dopis, protože věříme, že vy i celá vláda si uvědomujete, jak moc je důležité, aby mohly ženy rodit s respektem a v bezpečí. A aby o ženy bylo odborně pečováno nejen při porodu, ale i po něm.
Ve vládním prohlášení totiž píšete, cituji: „Podpoříme ženy v jejich volbě poskytovatele péče v těhotenství, při porodu i po něm tím, že zpřístupníme péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou osobou.“
Chtěly bychom apelovat, aby se začaly podnikat náležité kroky, které by ženám opravdu zdostupnily péči porodních asistentek. Je zřejmé, že nejde najednou převrátit doposud zavedený systém péče, ale je zásadní, aby se této agendě začala věnovat pozornost. Začít můžeme tam, kde žena a novorozenec po porodu skončí – u sebe doma.
Pár týdnů zpátky jsme se dotazovaly více než 3000 žen na jejich zkušenosti se zajištěním poporodní péče a z výsledků jsme opravdu znepokojené. Potvrdilo se nám totiž, že ač je období šestinedělí pro ženu velmi náročné, většina žen zůstává bez zajištěné odborné pomoci (83 %). Nejčastěji z toho důvodu, že ani samy ženy neví, že by o ně mohla porodní asistentka pečovat (60 %), ale často také proto, že ženy ve svém okolí porodní asistentku vůbec nenašly (3%) nebo si její péči nemohly finančně dovolit (7 %).
Pane ministře, ač by žena mohla po porodu čerpat tři návštěvy porodní asistentkou hrazené pojišťovnou, tak nemá jak. Nemáme dostatek porodních asistentek se smlouvou s pojišťovnou a nemáme pro výkon této práce ani dobré podmínky.
Žena a novorozenec čerpají hlavní benefit z péče porodní asistentky proto, že porodní asistentka pečuje o ně oba jako o jednotku a tuto péči poskytuje v jejich domácím prostředí. Bohužel je porodním asistentkám proplácená pouze návštěvní služba ženy po porodu, a to ještě neadekvátní částkou (cca 300,- Kč). V seznamu výkonů hrazených pojišťovnou zcela chybí výkon jako je návštěva novorozence porodní asistentkou nebo edukace kojení. Přitom to vše jsou úkony, které porodní asistentka při poporodní návštěvě provádí. Zařazení těchto výkonů pod odbornost porodní asistentky a navýšení jejich časové dotace by ulehčilo práci pediatrům v prvních týdnech po porodu.
Navíc k tomu všemu jsme při našem šetření zjistily, že se žena k péči porodní asistentky hrazené pojišťovnou nemusí dostat, ani když se jí podaří najít porodní asistentku, která smlouvu s její pojišťovnou má. Indikace hrazené péče je totiž úkolem ošetřujícího gynekologa a v našem dotazníku více než ¼ žen, které žádanku od lékaře sháněly, neuspěly, protože lékař jim tuto péči jednoduše indikovat nechtěl, nevěděl jak, a odmítl tuto situaci řešit nebo tvrdil, že dostatečnou péči může poskytnout ženě ve vlastní ordinaci. Tento přístup je tristní.
Díky všem těmto faktorům mělo poporodní návštěvu porodní asistentkou jen 17 % dotazovaných. A z těchto žen mělo jen 7 % tuto návštěvu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Přitom 83 % z těch žen, které o této službě vůbec nevěděly a v šestinedělí ji tedy logicky nevyužily, uvedlo, že pokud by o této možnosti věděly, měly by o ní zájem! Součtem všech těchto žen se tedy dostáváme na zhruba 80 % z dotazovaných žen, které si přejí, aby v šestinedělí měly zajištěnou odbornou péči.
To není malé číslo, pane ministře. Prosím, pojďme se postarat o ženy a děti po porodu.
S úctou,
porodní asistentky Bc. Veronika Hažlinská a Porodní asistentka - Martina Suchardová
Dále se připojili:
Unie porodních asistentek - UNIPA
Hnutí za aktivní mateřství
Lilia Khousnoutdinova a Nadační fond Propolis 33
Česká ženská lobby
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství