16 dnů aktivismu proti násilí na ženách

Placeholder

16 dnů aktivismu proti násilí na ženách

9. 12. 2016

TZ: U příležitosti zakončení 16 dnů aktivismu proti násilí na ženách Česká ženská lobby vydává tiskovou zprávu

Při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv upozorňujeme na urgentní potřebu ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy), a to jak na národní, tak na úrovni Evropské unie.

Úmluva považuje násilí vůči ženám za porušení lidských práv a formu diskriminace. Znamená to, že státy se budou muset zodpovídat, pokud nebudou na toto násilí adekvátně reagovat.

Úmluva mimo jiné zavádí soubor průlomových definic trestných činů, zahrnující například mrzačení ženského genitálu, vynucený sňatek, nebezpečné pronásledování (stalking), vynucený potrat či vynucenou sterilizaci. Zároveň její aplikace výrazným způsobem přispěje k většímu bezpečí všech žen, které žijí či pobývají na území států, jež k Úmluvě přistoupily – tedy rovněž migrantek, které představují tu nejohroženější skupinu, na níž je genderově podmíněné násilí pácháno.

Zeptali jsme se eurokomisařky Věry Jourové na její návrh přijmout Istanbulskou úmluvu Evropskou unií a položili jí otázky týkající se násilí na ženách:

Jaká je šance, že se podaří prosadit Váš návrh, aby k Istanbulské úmluvě přistoupila Evropská unie jako celek?

"Jsem si jistá, že EU k úmluvě přistoupí. Slovenské předsednictví se snaží, aby členské státy podepsaly rozhodnutí o přistoupení ještě do konce tohoto roku, následně rozhodne Evropský parlament, který přistoupení podporuje, například 23/11 přijal v tomto smyslu důležitou rezoluci."

Jedním z faktorů, které přispívají k výskytu násilí na ženách, je i sexistické zobrazování žen. Česká společnost je vůči sexismu velmi shovívavá. Je situace v Belgii podobná jako u nás?

"Z mých zkušeností s belgickým prostředím se zde sexismus toleruje daleko méně než v České republice."

Vnímáte současnou úroveň ochrany obětí násilí jako dostatečnou? Plánuje Evropská komise harmonizovat ochranu obětí ve všech členských státech?

"Evropská Směrnice na ochranu obětí násilí již existuje. Je to velmi komplexní předpis, který se mimo jiné zvlášť věnuje i obětem genderového násilí. V listopadu minulého roku vypršela lhůta pro členské státy pro zapracování směrnice do národní legislativy. Mimochodem Česká republika byla jedna z prvních, která tuto povinnost splnila. Součástí mé práce je také dohlížení na to, jak se principy směrnice naplňují v praxi a případě že nedostatečně, mohu vyzvat členské státy, aby situaci napravily. Setkávám se s neziskovými organizacemi, které pomáhají obětem genderového násilí napříč Evropou, a ptám se jich, co dalšího by potřebovaly ze strany Evropské Unie jako zákonodárce. Ve většině případů se dozvím, že legislativa je dostatečná, ale potřebují, aby byla skutečně řádně dodržovaná."

Plánuje Evropská komise do řešení problému násilí na ženách více zapojit i muže?

"Ano, to je jedním z cílů kampaně, kterou jsme právě spustili na evropské úrovni, se zapojením členských států a dalších institucí. Bez aktivního zapojení mužů do řešení problému to nepůjde. 25. listopadu jsme také vyhlásili nové grantové řízení pro neziskové organizace, věřím, že toto bude jedno z témat, které se v návrzích projektů objeví."

Myslíte si, že nedávné zvolení Donalda Trumpa, který je známý svými dehonestujícími výroky na adresu žen, může posílit podobné trendy i v Evropě?

"Pevně doufám, že Donald Trump se bude ve své funkci prezidenta USA chovat důstojně a zdrží se sexistického chovaní a výroků. Ale žijeme v nedokonalém světě…"

 

Kontakt:

Hana Stelzerová, ředitelka ČŽL, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266

Soubory ke stažení: