Výzva za bezpečný porod

Výzva za bezpečný porod

23. 9. 2011

V roce 2011 v souvislosti se soudním procesem proti porodní asistence Ivany Königsmarkové a schvalováním zákona o zdravotní péči, který drasticky omezuje činnost porodních asistentek a vytlačuje je za hranice legality, ČŽL zahájila kampaň za podporu práv porodních asistentek.

Iniciovala Výzvu za bezpečný porod, ve kterém vyzývá poslance, poslankyně i veřejnost, aby zabránili přijetí tohoto zákona, aby zajistili odpovídající legislativní podporu porodním asistentkám pro jejich práci a umožnili ženám svobodnou volbu péče v průběhu těhotenství, při porodu a v šestinedělí, tak jak to stanovuje Listina základních práv a svobod a Evropská úmluva o ochraně lidských práv.
Ve spolupráci s dalšími iniciativami podpořila veřejnou demonstraci za práva porodních asistentek, která se konala dne 17. října. Na demonstraci byla též sepsána petice, která byla předána do kanceláře ministra zdravotnictví.
Následně byla zahájena mediální kampaň na podporu iniciativy a proti přijetí výše uvedeného zákona. Členky ČŽL vystoupily v řadě pořadů v rozhlase a televizi: Události ČT 1 (17. 10. 2011), Tah dámou (22. 10.), Aktuálně.cz, idnes.cz, Novinky.cz, České noviny.cz, Mediafax, Eurozprávy.cz, Deník Referendum (18. 10.), Rádio Wave (19.10.). Další mediální vystoupení jsou domluvena do konce roku i na počátek toho příštího.
Rovněž byly zahájeny lobbingové aktivity a ČŽL i další členky pracovní skupiny pro porodnictví začaly aktivně oslovovat poslance a poslankyně a domlouvat podporu pro diskuzi o přijetí nového zákona, komplexně upravujícího porodnictví a reprodukční práva, včetně jasného ukotvení činnosti porodních asistentek.
Výzva za bezpečný porod byla rovněž předána Borisi Šťastnému, předsedovi Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny.