Vystoupení na schůzi Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny

Vystoupení na schůzi Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny

20. 5. 2012

Dne 20. května se ČŽL účastnila zasedání Stálé komise pro rodinu a RP. Dostala možnost prezentovat před poslanci a poslankyněmi své aktivity a seznámit je s hlavními výzvami, které ČŽL v současné době řeší. Klíčovými tématy byly:

- institucionální zabezpečení rovných příležitostí,

- účast žen v rozhodovacích pozicích,

- rovné příležitosti na trhu práce a dostupnost péče o děti v předškolním věku

- reprodukční práva žen

a přístup žen migrantek k veřejnému zdravotnímu pojištění.

Jelikož nebyl v průběhu zasedání komise dostatek prostoru pro diskuzi, dohodl se Výkonný výbor s předsedkyní Stálé Komise H. Langšádlovou na organizaci dvou seminářů pro poslance a poslankyně, a to na téma migrantek a zdravotního pojištění a reprodukčních práv.

Seminář k přístupu migrantek do systému veřejného zdravotního pojištění se konal 7. října 2011. Kromě poslanců a poslankyň se ho účastnila i odborná veřejnost, zejména z Ministerstva vnitra, Pražského magistrátu, Fakultních nemocnic, neziskových organizací a také samotných migrantek.

Seminář k porodnictví byl formou veřejného slyšení uspořádán na začátku roku 2012.