Vyjádření ČŽL k novele o dětských skupinách, změně zákona 247/2014

Vyjádření ČŽL k novele o dětských skupinách, změně zákona 247/2014

24. 11. 2020

Česká ženská lobby podporuje záměr novely a to nový způsob financování zařízení péče o děti, inovace a zkvalitnění služeb péče o děti. Je však nezbytné zajistit, aby nově vedené financování nezpůsobilo zánik dětských skupin, která mají kapacitu do 12 dětí a která jsou rodiči právě pro možnost osobního přístupu těmi nejvyhledávanějšími. 

Novela by měla podpořit flexibilitu rodičovských strategií a neregulovat věk dětí v dětských skupinách či jeslích.

Inovace služeb péče o děti, kterou by mělo přijetí novely zajistit, má směřovat k jejich rozšíření, neboť jsou vysoce hodnoceny a vyhledávány rodiči, a to jak zavedením jeslí pro malé skupinky nejmenších dětí, tak zajištěním místní dostupnosti těchto služeb prostřednictvím financování dle regionálních podmínek. Potřebná je i investice do vzdělávání chův, které dosud nemají vlastní vzdělávací obor, třebaže pečující profese je specifická a zahrnuje kombinaci zdravotnických, pedagogických a sociálních kompetencí.

Česká ženská lobby podporuje záměr vytvořit síť služeb péče o děti, která je prostupná, neomezovaná věkem dětí a která zajistí rodičům možnost výběru dle vlastních kritérií, individuálních potřeb dítěte i účasti na trhu práce. Jesle, dětské skupiny a Mateřské školy by měly existovat vedle sebe a poskytnout potřebnou oporu rodinám tak, jak to známe ze zahraničí. Dopady kvalitních služeb péče o děti se projevují ve spektru mezinárodních srovnávání hodnocení vzdělanosti, zaměstnanosti žen, kvality života rodin i porodnosti.

Velmi vítáme záměr vlády zařadit financování služeb péče o děti do státního rozpočtu, což pokládáme za nezbytné. Česká ženská lobby zastupuje 37 organizací. Mezi nimi jsou také ty, které služby péče o děti potřebují, provozují a také pracují s rodiči, kteří je hojně využívají.