Univerzální periodický přezkum dodržování lidských práv u OSN v Ženevě - 28. zasedání

Univerzální periodický přezkum dodržování lidských práv u OSN v Ženevě - 28. zasedání

12. 10. 2017

Česká ženská lobby ve spolupráci s Ligou lidských práv předložila v březnu 2017 v rámci Univerzální periodického přezkumu dodržování lidských práv u OSN připomínky za Českou republiku, týkající se porodní péče a neoprávněných sterilizací žen.

V říjnu připomínky na půdě OSN v Ženevě obhajovala právní asistentka Ligy lidských práv Sandra Pašková.

Tiskovou zprávu Ligy lidských práv naleznete zde.

Návrh doporučení pro Českou republiku v oblasti porodní péče:

6.136. Přijmout takovou legislativní úpravu o právech pacientů, která bude zahrnovat práva žen v souvislosti s reprodukčním zdravím a zajistit školení personálu zahrnující supervize související s poskytováním služeb reprodukčního zdraví k zachování základních práv žen a dívek při poskytování porodní a gynekologické péče.
6.136. Adopt a law on the rights of patients, including women's rights in the field of reproductive health, and organize the training of personnel involved in the supervision of reproductive health services in order to preserve the fundamental rights of women and girls in the area of obstetrics and gynecological health care (Albania)

Doporučení pro Českou republiku - Návrh zprávy pracovní skupiny pro univerzální periodický přezkum si můžete přečíst zde.

Tiskovou zprávu České ženské lobby společně s Helsinským výborem a Ligou lidských práv naleznete zde.

O problematice související s poskytováním péče během těhotenství, porodu a šestinedělí v České republice dále zde a o problematice týkající se nedobrovolně sterilizovaných žen v České republice zde.