The time is now for a united feminist Europe

The time is now for a united feminist Europe

19. 3. 2019

Pracovní skupina Evropské ženské lobby (EWL) pro střední a východní Evropu a balkánské a pobaltské státy (CEEBBS) vydala zprávu o stavu práv žen ve svých regionech. Naše zástupkyně v CEEBBS pracovní skupině, Jana Smiggels Kavková, se na vytváření tohoto obsáhlého reportu podílela. 

Zpráva, nazvaná Time for women´s rights, time for a united feminist Europe (Čas na ženská práva, čas na sjednocenou feministickou Evropu) se věnuje specifickým otázkám ženských práv v regionech střední a východní Evropy. Tyto regiony jsou historicky spojeny mimo jiné nedostatečnou podporou agendy genderové rovnosti a práva žen a malým prostorem k transformaci společnosti v těchto tématech. Řešení této situace jsou v reportu navrženy ženami, které mají letité zkušenosti s rozvíjením myšlení i praxe, vedoucí ke spravedlivější a rovnější společnosti. 

Time for women´s rights, time for a united feminist Europe v celém znění i ve zkrácené podobě naleznete ke stažení níže.