Stop útokům na maďarské neziskovky!

Stop útokům na maďarské neziskovky!

12. 6. 2014

Česká ženská lobby se na základě jednohlasné podpory svých členských organizací připojuje k evropské výzvě solidarity s maďarskými neziskovými organizacemi. Ty začíná systematicky pronásledovat vláda Viktora Orbána. Maďarská vláda obvinila Norsko, že prostřednictvím Norských fondů ovlivňuje maďarskou politiku a tato podpora byla v Maďarsku zastavena. Česká ženská lobby se připojuje k celoevropskému prohlášení solidarity s občanským sektorem v Maďarsku!

Od svého znovuzvolení vede maďarská vláda štvavou kampaň proti tamním neziskovým organizacím a usiluje o převzetí kontroly nad jejich financováním, které doposud probíhalo nezávisle. Věříme, že dynamická a nezávislá občanská společnost hraje zásadní roli v demokratickém systému a představuje jeden z klíčových nástrojů dozoru nad vládní mocí a je její protiváhou. Jak se ukazuje v Putinově Rusku, útoky na občanský sektor mohou velmi lehce vést k jeho kriminalizaci a tím velmi efektivně zabraňovat jeho fungování.  Česká ženská lobby tímto prohlášením vyjadřuje solidaritu s maďarskými neziskovými organizacemi a vyzývá maďarskou vládu a vlády všech ostatních zemí, aby se zdržely jakýchkoliv útoků na občanskou společnost. 

Podrobné informace a články k této kauze najdete zde.

http://www.liberties.eu/en/news/putins-methods-against-criticism
http://norvegcivilalap.hu/en/government_attacks_hungarian_NGOs
http://english.atlatszo.hu/2014/06/03/hungarian-govt-targets-ngos-atlats...
http://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international...
http://www.reuters.com/article/2014/06/02/us-hungary-norway-funding-ngo-...
http://www.hrw.org/news/2014/06/05/dispatches-harassing-civil-society-hu...