STOP násilí na ženách

STOP násilí na ženách

19. 3. 2018

Ochrana obětí násilí na ženách

Ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy.
Úmluvu Rady Evropy Česká republika podepsala, ale zatím neratifikovala.
Evropská komise (komisařka Věra Jourová) prosazuje přistoupení Unie jako celku.
Úmluvu ratifikovalo 28 zemí Rady Evropy, včetně 16 států Evropské unie. ČR jedna z 12ti zemí EU, které doposud neratifikovaly.
Úmluva přinese zlepšení ochrany obětí násilí na ženách.

Co je násilí na ženách?

„Násilí na ženách je problém pandemického rozměru. Jedna ze tří žen za svůj život zažila bití, znásilnění nebo jiné zneužití, pachatelem přitom byl nejčastěji někdo koho znala,” Kofi Annan, generální tajemník OSN

Násilí na ženách má mnoho podob. Je to jakýkoliv násilný akt, který je zaměřen vůči ženám a vede nebo by mohl vést k závažné újmě. Odehrává se jak v soukromí, tak ve veřejné sféře. Mezi násilí na ženách patří i zastrašování a svévolné omezování svobody. Občas bývá také označováno jako násilí z nenávisti. Podle UN je násilí na ženách dokladem historického nerovného postavení mezi muži a ženami.

Celosvětově podle WHO zažije za svůj život násilí 1 ze 3 žen (35%).
Většinu násilí spáchá partner ženy. Podle průzkumů téměř jedna třetina žen v partnerském vztahu zažila od svého protějšku nějakou formu fyzického nebo sexuálního násilí.
Fyzické a nebo sexuální násilí zažilo 32 % Češek

„Násilí na ženách je enormním problémem, který se týká třetiny žen jak v Čechách, tak po celém světě. Akce jako Tancem proti násilí pořádáme, abychom upozornili na to, že násilí na ženách nemůže být považováno za okrajový problém jednotlivých žen a dívek, ale musí být systematicky řešeno a potíráno. Zásadní je prevence, informovanost a dostupná péče pro všechny oběti,” Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby.

Domácí násilí

Fyzické, psychické, sexuální, sociální i ekonomické násilí mezi partnery, které se odehrává v soukromí, je opakované. Násilí začíná pozvolna a stupňuje se.
Ženy zažívají násilí nejčastěji v intimních vztazích.
70 % ženských obětí vražd je zabito svými partnery.
Fyzické násilí od partnera zažilo 30 % Češek.  54 % z nich ve partner způsobil modřiny či pohmožděniny. Společně s Irskem je to největší počet žen z EU. 6 % Češek následkem násilného chování partnera utrpělo otřes mozku či horší mozkové poškození.

Znásilnění, sexuální zneužívání

Všechny sexuální úkony, které byly vynuceny násilím, pod pohrůžkou násilí, nebo zneužitím bezbrannosti.
Dívky jako děti a dospívající jsou významně častěji oběťmi sexuálního zneužívání a násilí než chlapci.
Ve válečných konfliktech je znásilnění součástí systematického a promyšleného způsobu boje a etnických čistek.
Sexuální násilí na dívkách (vč. kojenců) se v některých zemích děje i ve slepé víře, že sexem s pannou lze vyléčit HIV-AIDS
Sexuální násilí od svých patnácti let zažilo 9 % Češek5 % žen v ČR zažilo znásilnění opakovaně. Jen 10 % znásilnění spáchal ženě neznámý muž.
Ke spáchání sexuálního násilí se v průzkumu přiznalo 8 % českých mužů. 

Kybernásilí

Kyberšikana je poměrně novou formou násilí a má rozličné projevy.

Kyberstalking, tedy pronásledování oběti v internetovém prostředí. Nejčastěji ho páchá bývalý milenec, takzvaným stalkerem však může být i neznámá osoba.
Kyberharassment nebo nepříjemný sexting. Pachatel vystavuje oběť nechtěné sexuální pozornosti - třeba zasíláním sexuálně explicitních obrázků či zpráv a emailů.
Napodobování identity oběti - pachatel zvěřejňuje jejím jménem informace, které ji poškozují.
Pornrevenge - zvěřejňování erotických fotek či videí, které vznikly během partnerského vztahu.
Následkem kybernásilí může být i to, že oběť spáchá sebevraždu.
V EU zažilo vážnou formu kybernásiíl 18 % žen23 % z nich se setkalo s tím, že byla vina kladena jim.
Kyberobtěžování zažilo 7 % Češek.
Kybernásilí řadíme mezi násilí na ženách, přesto že jeho oběťmi jsou velmi často i muži. V Česku je však poměr žen a mužů v pozici šikovaných 60 : 40 v neprospěch žen.

Obchod se ženami

Závažné porušování lidských práv, kdy jsou ženy nuceny k vykonávání nějakého druhu práce, prostituci apod. pod hrozbou fyzického nebo psychického násilí
Každoročně jsou obchodovány statisíce žen a dětí.
K prostituci je prodáno či nuceno 700 tisíc – 4 milióny žen ročně.
V roce 2016 bylo v ČR odhaleno 38 obchodovaných lidí, z čehož 6 bylo mladších patnácti let.

Porodnické násilí

Násilí, které zažívají ženy v porodnických zařízeních.

Užívání zákroků, které poškozují rodičku, ale mají za cíl urychlit porod bez infomovaného souhlasu rodičky
Nerespektování vůle rodičky, nešetrné zacházení, které vede k nadměrnému stresu ženy
Separace dítěte od matky
V ČR je ročně provedeno 25 000 nástřihů hráze bez zdravotního opodstatnění, najdou se zde porodnice v nichž k nástřihům dochází u 80 % porodů. Oproti tomu ale v jiných porodnicích odchází ženy bez jakýchkoliv zranění v celých 65 % případů.

Škodlivé tradiční praktiky

Mrzačení ženských genitálií (ženská obřízka), vraždy ze cti, vraždy pro věno, ukamenování, upalování, polévání kyselinou, znásilnění jako trest ad.
Každý rok se na celém světě stane 5000 žen obětí vražd cti.
Odhadovaný počet žijících obětí ženské obřízky je 130 miliónů žen.
Tento akt podstoupí každoročně 2 milióny dívek a žen.

Genderocida

Interrupce plodů či zabíjení novorozeňat ženského pohlaví, jejich nedostatečná výživa a lékařská péče
Na světě takto demograficky chybí 113 – 200 milionů žen.

KAM SE OBRÁTIT nacházíte - li se v obtížné situaci, zažíváte-li vy nebo někdo z vašich blízkých násilí?

www.profem.cz
www.persefona.cz
www.rosa-os.cz
www.acorus.cz