Stockholm Forum on Gender Equality

Stockholm Forum on Gender Equality

17. 4. 2018

Ve dnech 15. – 17. dubna 2018 se ve švédském Stockholmu uskutečnila mezinárodní konference Stockholm Forum on Gender Equality, kde se shromáždilo přes 700 účastnic a účastníků z více než 100 zemí světa. Sešli se zde zástupci a zástupkyně z oblastí občanské společnosti, neziskového sektoru, politiky, akademického prostředí i byznysu. Fóra se zúčastnila také předsedkyně České ženské lobby Jana Smiggels Kavková.

Konference pokryla širokou škálu témat a zaměřila se na konkrétní metody a nástroje pro zlepšení situace na poli rovnosti žen a mužů. Jejím cílem bylo kromě hledání nových řešení v oblasti genderové rovnosti také posílení mezinárodní spolupráce.

 

 

Konference přinesla​:

 • Prostor pro vzájemnou inspiraci, spolupráci a povzbuzení.
 • Celkem 29 interaktivních seminářů a diskuzí.
 • Možnost neustálého sdílení zkušeností a dobré praxe v rámci i napříč jednotlivými sektory, politickými oblastmi a regiony.
 • Mnoho nových iniciativ, závazků a partnerství.
 • Řadu nových nástrojů jako například „Women, Business and the Law“ – projekt Světové banky.
 • Call to Action – výzvu a podporu obráncům a obránkyním lidských práv (prezentováno organizací Kvinna till Kvinna).
 • Široký dosah na veřejnost – jen hashtag #GenderEqlWorld použilo v týdnu konání konference skoro 3 miliony lidí.
 • Množství článků a zpráv v médiích na celém světě.
 • Významné přispění do snah o implementaci SDGs (Cíle udržitelného rozvoje), CEDAW (Úmluva o odstranění všech forem diskriminace) a dalších relevantních úmluv, usnesení a dohod.

 

 

Další kroky

 • V roce 2019 bude Forum on Gender Equality hostit Tunisko.
 • Účastníci a účastnice konference se zapojí do řady dalších iniciativ inspirovaných konferencí. Ty mohou spolu s dalšími závazky a partnerstvími zaznamenat na webových stránkách Fora.
 • Švédský institut zveřejní dokumentaci ze všech seminářů a kulatých stolů na webových stránkách. Spolu s dalšími výstupy z Fóra pak bude tato dokumentace sloužit jako zdroj příkladů dobré praxe a platforma pro další síťování.
 • Švédsko se zavázalo k realizaci akčního plánu 2018 pro feministické zahraniční aktivity a k vydání příručky o tom, jak na feministickou zahraniční politiku.
 • SIDA (Vládní agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci) vypracuje novou strategii pro mezinárodní rozvojovou spolupráci v oblasti genderové rovnosti.
 • Švédsko bude prezentovat výstupy z konference UN Women a spolu s dalšími partnery navazovat další spolupráci na akcích inspirovaných Forem.

Videozáznamy z konference

 

Reporty a shrnutí z jednotlivých seminářů si můžete přečíst zde.

Shrnutí hlavních výstupů z konference a děkovný dopis pro předsedkyni ČŽL naleznete v souborech ke stažení.

Soubory ke stažení: