Sledování dopadů legislativy na ženy, otevřené dopisy a konzultace

Sledování dopadů legislativy na ženy, otevřené dopisy a konzultace

23. 9. 2012

V průběhu roku 2012 jsme sledovaly legislativu, především pak dopady sociálních reforem na ženy. Zaslaly jsme řadu otevřených dopisů premiérovi a jednotlivým ministrům či eurokomisařům, např. ve věci dotační politiky na rok 2013, netransparentního rozdělování peněz z Evropského sociálního fondu, návrhu komisařky Viviane Reding na zavedení kvót pro firmy, zastavení stíhání maďarské lékařky a porodní asistentky Agnes Geréb atd. Poskytli jsme informace o situaci v České republice do společných publikací European Women´s Lobby: o dopadech krize a škrtů na postavení žen, o Národním plánu reforem české vlády, který je součástí Strategie EU 2020.