Slavnostní setkání v Buquoyském paláci při příležitosti Mezinárodního dne žen

Slavnostní setkání v Buquoyském paláci při příležitosti Mezinárodního dne žen

7. 3. 2019

Roland Galharague, velvyslanec Francie v České republice, a nevládní nezisková organizace Česká ženská lobby, uspořádali u příležitosti mezinárodního dne žen slavnostní recepci. Na recepci přišly převážně ženy - osobnosti z oblasti politiky, diplomacie, byznysu, médií i z Akademie věd. Slavnostní setkání se v Buquoyském paláci konalo již po šesté.

 

Slavnostní večer otevřel velvyslanec Roland Galharague svým proslovem, v němž připomněl, že Francie se významně zasazuje o obranu ženských práv a boji proti všem formám násilí na ženách.

Následoval projev Elišky Kodyšové, předsedkyně České ženské lobby, která vzpomenula výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka a jeho progresivní postoje k ženám a feminismu. Hovořila také o nutnosti otevírat dialogy o nerovnostech mezi ženami a muži, zvlášť v dnešní době, kdy vyvstává tolik hrozeb pro celou planetu. Rovné příležitosti pro ženy a muže totiž přímo souvisí s upozorňováním na nejohroženější skupiny žen ve společnosti a s otevíráním možností potenciálu každého z nás. V této souvislosti Eliška Kodyšová vzpomenula švédskou studentku Gretu Thunberg, která inspiruje středoškoláky po celém světě a spolu s nimi vyzývá politické elity k zodpovědnosti za klima planety, nebo Malálu Jusúfzaj, pákistánskou dívku, bojující za práva dívek na vzdělání.

Key Uses Before you start fighting bacteria in the organism, it is important to learn about their functions and uses. The vast majority of bacteria found in the human organism are harmless and frequently even helpful. However, there is a range of other bacteria that can infect different organs, leading to pain and inflammation, as well as other complications. At this point, a patient should remember about antibiotics that are the most powerful medications of onlinerxantibiotics.com that fight bacterial disorders: Whooping cough; Meningitis; Kidney or bladder infections; Skin infections; Dental infections; Strep throat; Sinus or ear infections, etc. While the type of infection cannot always be diagnosed after a doctor's consultation, a medical specialist may recommend that you do specific tests to select the best treatment for your condition. Types of Antibiotics and Their Specifications Despite there are over a hundred different antibiotics on the pharmaceutical market, the majority of them can be divided into certain groups, according to their specifications, uses and promoted effects. Following the first classification, antibiotics are divided into: Broad spectrum ones that are powerful for the improvement of diverse conditions caused by different bacteria types; Narrow spectrum ones that target certain bacteria and cannot eliminate the signs of others.

 

Součástí slavnostního večera byla také debata na téma zastoupení žen v byznysu a v politice a o kvótách jako jednom z nástrojů řešení. Panelistky debaty byly Alice Undusová, výkonná ředitelka Svazu českého leteckého průmyslu (SČLP), Veronika Šprincová, ředitelka Fóra 50 %, a Pavlína Žáková, ekonomická poradkyně Zastoupení Evropské komise v České republice.

 

Slavnostní večer pak pokračoval recepcí v salonech Francouzského velvyslanectví. 

 

Projev Elišky Kodyšové, předsedkyně České ženské lobby:

Slavnostní setkání na Francouzském velvyslanectví

7. 3. 2019

Fotografie pořídila Francouzská ambasáda.