Setkání pracovní skupiny EuroMed pro práva žen a rovnost pohlaví

Setkání pracovní skupiny EuroMed pro práva žen a rovnost pohlaví

26. 10. 2020

Berlín, Německo, 24. – 26. října 2019

EuroMed Rights je síť 80 organizací, institucí a jednotlivců v oblasti lidských práv se sídlem ve 30 zemích Evropy a Středomoří. Byla založena v roce 1997 v reakci na barcelonskou deklaraci, která vedla k vytvoření evropsko-středomořského partnerství.

Témata / pracovní skupiny

 • migrace a azyl
 • práva žen a genderová rovnost
 • hospodářská a sociální práva
 • spravedlnost a vláda zákona
 • zmenšující se prostor a zmenšující se občanská společnost

Pracovní skupina zaměřená na práva žen a genderovou rovnost 

Současné zaměření GWG je na zlepšení právního prostředí pro boj proti násilí na ženách prostřednictvím harmonizace vnitrostátních zákonů s mezinárodními normami, jako je CEDAW a Istanbulská úmluva, a následnou implementací těchto zákonů. Vzhledem k současné situaci populistických hnutí podporujících antifeministický „morální“ diskurz a zvyšujících se odporů proti právům žen si GWG klade za cíl vybudovat a podporovat protiargument založený na právech a podniknout kroky solidarity s obránci práv žen.

Témata (a související workshopy) setkání 24. – 26. Října 2019

 • TÉMA 1: Posílení právních předpisů o násilí na ženách.
 • TÉMA 2: Boj proti odporu ženských práv.
 • WORKSHOP 1: Školení o digitální bezpečnosti a bezpečnosti online pro obránce práv žen (usnadněno EWL)
 • WORKSHOP 2: Workshop o anti-genderových / anti-feministických diskurzech (výsledek: společná kampaň EuroMed)
 • DALŠÍ: Peking +25 / SDG + 5 / GAP III - co se plánuje ve vašich organizacích?

Důvod, proč byla ČŽL pozvána

 • Oslovení zemí střední Evropy a východní Evropy (a organizací) a rozšíření spolupráce sítí v tomto subregionu

Další kroky

 • Zjistit, zda by mělo smysl, aby ČŽL spolupracovala s EuroMed (s pracovní skupinou pro práva žen a rovnost pohlaví) - nejprve neformální účast na setkáních v polovině roku jako externí „poradenská organizace / odborná organizace pro subregion“ ,
 • potenciální pozitiva:
  • posilování vazeb ČŽL s členy EU EuroMed a rozšiřování vazeb ČŽL na země Středomoří
  • Hlavní témata pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů EuroMed - násilí na ženách a projevy proti pohlaví a antifeminismu - odpovídají zaměření ČŽL
  • EuroMed má kanceláře v Bruselu (vedle kodaňských a tuniských kanceláří) a na základě příspěvků členů sítě prosazuje na úrovni EU
  • další český člen - Člověk v tísni
 • potenciální negativa:
  • Omezené zdroje ČŽL
  • velká část zaměření EuroMed Rights je zaměřena na středomořské okrajové země a region, kde ČŽL nemá vazby / nezaměřuje se na ně

Sítě a zdroje