Seminář Zlatá hodina, první hodina s dítětem - PS PČR

Seminář Zlatá hodina, první hodina s dítětem - PS PČR

17. 5. 2018

Na semináři konaném u příležitosti Světového týdne respektu k porodu, nad kterým převzala záštitu předsedkyně Výboru pro zdravotnictví poslankyně prof. V. Adámková a členka Výboru pro zdravotnictví poslankyně PhDr. O. Richterová a který se konal ve čtvrtek 17. května. 2018 od 10.00 h v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna vystoupila se svým příspěvkem "Podpora bondingu při předčasném porodu" zástupkyně České ženské lobby a spoluautorka knihy "Bonding - porodní radost", Ivana Antalová.