Růže pro Ágnes, svobodu pro Ágnes, volbu pro porod

Růže pro Ágnes, svobodu pro Ágnes, volbu pro porod

11. 1. 2018

Česká ženská lobby vyjádřila 11. ledna 2018 před maďarskou ambasádou v Praze své rozhořčení nad šokujícím rozhodnutím maďarského soudu, solidaritu s Ágnes Géreb a celou její rodinou a žádost o zrušení tohoto nespravedlivého rozsudku. 

V úterý 9. ledna 2018 odsoudil maďarský soud porodní asistentku a lékařku-gynekoložku Ágnes Geréb k 2 letům vězení a k 10 letům zákazu činnosti bez možnosti odvolání. Tento rozsudek přišel po jejím několikaletém domácím vězení a perzekucích v pochybném procesu. Jedná se o přímý útok na práva žen, o znemožnění svobodné volby vynucováním si místa porodu, o útok na pracovní podmínky porodních asistentek. 

Promluva Ivany Antalové, zástupkyně České ženské lobby před ambasádou:

"Dobrý den,

jmenuji se Ivana Antalová a zastupuji Českou ženskou lobby, síť organizací hájící práva žen.

Děkujeme vám, že jste přišli vyjádřit spolu s námi rozhořčení nad šokujícím rozhodnutím maďarského soudu v pochybném procesu s Ágnes Geréb, která byla odsouzena ke 2 rokům vězení a k 10 letům zákazu činnosti bez možnosti odvolat se. Tento rozsudek je přímým útokem na práva žen a pracovní podmínky porodních asistentek.

Demokracie v posttotalitních státech stojí stále na velmi vratkých základech. Několikagenerační odejmutí individuální odpovědnosti a kompetencí má katastrofální důsledky. Ágnes Geréb byla tento týden odsouzena po několikaletém domácím vězení a perzekucích v pochybném procesu, ve kterém padlo i obvinění ze smrti dítěte. Byla odsouzena porodní asistentka a lékařka, která pomohla několika tisícům dětí, žen a rodin svojí odbornou pomocí u porodu bez ohledu na místo porodu.

Jak k tomu uvedla i sama Ágnes, cituji: „Celý život jsem pracovala, aby mohly maďarské ženy rodit bezpečněji, lidštěji a důstojněji. Dnes se na to maďarský soud díval opět z jiného hlediska a přiklonil se k názorům gynekologů-porodníků, které postrádají vědecký základ - více než k důkazům poskytnutým mým právním týmem."

Míra odsouzení Ágnes, je absolutně nesrovnatelná s ojedinělými důsledky, kterým čelí zdravotníci v porodnicích, zastřešení institucí. Institucí, která jim dává pocit anonymity, pod kterou dokonce normalizují násilí. To je ve svobodné společnosti nepřijatelné. Právě proto, že smrt ze svých životů, ani v porodnici, nedokážeme odstranit, potřebuje porodnictví systémovou změnu směřující k informované a svobodné volbě, ke které jsou nutné veřejné standardy péče v souladu s nejnovějšími poznatky vědy, měření kvality péče a rozhodnutí na straně příjemkyň péče. Jen tak můžeme posilovat bezpečí.

Těhotenství a porod je přirozená součást našich životů, není nemoc. Chraňme si naše porodní asistentky, podporujme je, abychom se jednou nedočkali podobného vývoje, jaký můžeme sledovat v Maďarsku či jak tomu bylo v obdobně vykonstruovaném procesu s českou porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou.

Ukončeme hon na čarodějnice, ukončeme násilí na ženách."