Růže na podporu normálního porodu

Růže na podporu normálního porodu

25. 11. 2018

„Staňte se respektujícími lékaři, kteří ctí tělo, zkušenosti, historii druhých lidí. Jednejte s rodícími ženami s úctou a respektem," i taková přání mají ženy na české porodníky.

V neděli 25. listopadu 2018, který je celosvětovým dnem za odstranění násilí na ženách, vyjádřila zástupkyně pracovní skupiny pro porodnictví při České ženské lobby růží položenou před Ministerstvo zdravotnictví solidaritu se ženami, které se ve svých životech setkaly s násilím u porodu. Česká ženská lobby se tím připojila k celosvětovému hnutí The Roses Revolution.

"V mnohých našich porodnicích se ženy setkávají s péčí, která je poskytována bez informovaného souhlasu či je v rozporu s nejnovějšími poznatky vědy. Jde zejména o nedostatek soukromí a diskrétnosti, vnucující lékařské postupy, omezování v pohybu, rutinní nástřih hráze a oddělování dětí od jejich matek. Položením růže před Ministerstvo zdravotnictví jsme vyjádřily solidaritu se ženami, které se setkaly s tímto přístupem a apelujeme na zlepšení porodní péče. Přejeme si respekt k lidské důstojnosti," upřesňuje Ivana Antalová.

Násilí v porodnictví je globální problém, na to poukazuje i Světová zdravotnická organizace ve svém doporučení k prevenci a odstranění poškozování a nedostatku respektu při porodu ve zdravotnických zařízeních: "V mnoha zdravotnických zařízeních na celém světě zažívají ženy při porodu nedůstojné a poškozující zacházení. Nejen že takové zacházení porušuje práva žen na důstojnou péči, ale zároveň může ohrozit jejich právo na život, zdraví, tělesnou nedotknutelnost a právo nebýt diskriminovány."

Po skončení akce byla růže přenesena na Ďáblický hřbitov k náhrobkům dětských obětí komunismu, jejichž matky porodily v 50. letech ve věznici na Pankráci a kterým nebyla poskytnuta péče.