Rovné příležitosti v letech 2008 - 2009

Rovné příležitosti v letech 2008 - 2009

23. 9. 2009

V březnu 2009 se předsedkyně České ženské lobby, Alexandra Jachanová Doleželová, zúčastnila 53. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Více informací viz články První zpráva z New Yorku - ze zasedání komise OSN o postavení žen, OSN by měla posílit vnitřní struktury zabývající se rovností žen a mužů a Další zpráva ze zasedání komise OSN o postavení žen: Jak budou vypadat doporučení/závěry?

V období od října 2008 do června 2009 realizovala Česká ženská lobby projekt Prosazování genderové rovnosti v období CZ PRESS. Více viz tisková zpráva.

V listopadu 2008 organizovala Česká ženská lobby mezinárodní konferenci Rovné příležitosti žen a mužů – zanedbaná priorita nejen během předsednictví ČR v Radě EU? Více viz tisková zpráva.