Rovné příležitosti v letech 2005 - 2007

Rovné příležitosti v letech 2005 - 2007

23. 9. 2007

V letech 2005 - 2007 byly stěžejní aktivity ČŽL následující. ČŽL podporovala přistoupení České republiky k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi – Amnesty International, Ligou lidských práv, Člověkem v tísni. ČŽL usilovala o zahrnutí tématu rovných příležitostí do projektových výzev u MPSV, Norské ambasády a NROS. Lobbovala za přijetí tzv. antidiskriminačního zákona ve spolupráci s Poradnou pro občanství a Ekologickým právním servisem. ČŽL se stala místem pro připomínkování zásadních dokumentů např. „Priority a postupy vlády při prosazování RP pro ženy a muže“ a dalších. Na základě nabídky ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti zaujaly členky sítě strategické posty v poradních orgánech vlády, jako jsou Rada vlády pro rovné příležitosti, Rada vlády pro lidská práva a Rada vlády pro neziskové organizace.