Round Table with NGOs on the Istanbul Convention: Progress, Challenges and Lessons Learnt

Round Table with NGOs on the Istanbul Convention: Progress, Challenges and Lessons Learnt

29. 11. 2018

Dne 29. listopadu 2019 se ve Štrasburku sešli zástupci a zástupkyně neziskových organizací z řad členských států Rady Evropy, aby sdíleli zkušenosti ze svých zemí ohledně Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy. Pozvání ke kulatému stolu přijala také Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby.

Účastníci a účastnice kulatého stolu měli možnost diskutovat o výzvách, kterým čelí ve věci podpisu, ratifikace či implementace Istanbulské úmluvy, a vyměnit si tak své postřehy a zkušenosti ze svých organizací.

Setkání zahájil generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland, který zdůraznil význam Istanbulské úmluvy a jejího pozitivního dopadu v oblasti potírání násilí na ženách, a poté  následovaly příspěvky z jednotlivých zemí. Ředitelka České ženské lobby představila vývoj situace v České republice i aktuální stav, kdy se v naší společnosti v souvislosti s šířením mylných informací o Úmluvě stale častěji setkáváme s odporem k její ratifikaci. Zároveň ale zdůraznila, že i přes veškeré překážky je Česká ženská lobby i nadále připravena pokračovat v úsilí za její ratifikaci (řeč Hany Stelzerové si můžete přešíst zde).

 

 

Na akci byla rovněž představena brožura Rady Evropy se základními otázkami a odpověďmi ohledně Istanbulské úmluvy. Lze se z ní dozvědět, jaké jsou cíle Úmluvy, proč Úmluva mluví o genderově podmíněném násilí, jestli se vztahuje pouze na násilí na ženách a další užitečné informace (podobnou vysvětlující příručku u nás vydal take Úřad vlády, obě brožury nalezente v souborech ke stažení).