Roadmap to women’s rights in Europe by NewsMavens

Roadmap to women’s rights in Europe by NewsMavens

19. 7. 2019

Projekt NewsMavens byl zaměřený na kompilaci denního zpravodajství, které vybíraly ženské reportérky a novinářky. Koordinátorka a manažerka České ženské lobby Diana Gregorová se podílela na závěrečném reportu projektu NewsMavens, přičemž cílem závěrečné zprávy bylo přiblížit specifické výzvy a příběhy formující životy žen v jednotlivých evropských zemích.

Diana Gregorová ve svém příspěvku hovoří o současném českém společenském klimatu genderové problematiky. Podle Gregorové rostoucí populismus a odpor vůči právům žen ve střední a východní Evropě vytváří nepříznivé podmínky pro řešení otázky domácího násilí a s ní spojenou ratifikaci Istanbulské úmluvy. Katolická církev přispívá k šíření falešných zpráv a dezinformací o dopadu Istanbulské úmluvy na českou společnost. V roce 2018 byla většina mediálních výstupů ohledně Istanbulské úmluvy publikována "fake news" médii. Istanbulská úmluva se stala kulturním bojištěm a potenciální výhody ratifikace pro mnoho žen a mužů jsou záměrně přehlíženy. Vzestup populismu a silný antigenderový narativ, který vypráví o nebezpečné „genderové ideologii“, zabraňuje věcné a konstruktivní debatě o rovnosti žen a mužů komplexně. Výsledkem toho jsou mimo jiné pravidelné pokusy politiků snižovat financování nevládních organizací věnujících se genderovým nerovnostem. Gregorová jako protiváhu současného českého nastavení  vůči feminismu zmiňuje také nové, nezávislé feministické aktivity i již tradiční feministické organizace, které se v České republice snaží o pozitivní společenskou změnu vedoucí k genderové rovnosti.