Regionální analýza ženských hrozeb

Regionální analýza ženských hrozeb

1. 4. 2015

Evropská Ženská Lobby lednem tohoto roku publikovala analýzu v kontextu iniciativy Task Force, v který se spolu s ní angažuje Česká ženská lobby.  
 

Analýza je založená na sezbíraných informacích od jednotlivých členských států a Evropská Ženská Lobby shodnocuje momentální stav gendrové rovnosti žen a mužů ve Východní Evropě, Baltských státech a na Balkáně a také hodnotí 5 hlavních otázek, které s touhle problematikou souvisí.   

Celou analýzu najdete jen v anglickem jazyce na: