Působení v poradních orgánech vlády

Působení v poradních orgánech vlády

23. 9. 2014

Za účelem připomínkování Národního programu reforem 2014 se ČŽL v zastoupení Jany Smiggels Kavkové sešla, dne 23. 10. 2014, s představiteli Evropské komise. Misi do ČR vedl Detlef Eckert, ředitel sekce Evropa 2020. Připomínky byly předány ústně.

ČŽL se aktivně zapojila do pracovní skupiny Odborné komise pro důchodovou reformu (OK), které se účastnila zástupkyně ČŽL Radka Dudová a vystupovala a připomínkovala plánovanou reformu.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj požádala o nominaci členky ČŽL dne 19.6.2014. Nominována za ČZL byla Selma Muhič Dizdarevič.

ČŽL uspořádala seminář „Změny podle nového občanského zákoníku“ pro členské a spolupracující NNO k novému občanskému zákoníku, který se konal ve čtvrtek 26. června 2014.