Příprava komory genderových expertek a expertů

Příprava komory genderových expertek a expertů

19. 8. 2015

Genderová expertní komora České republiky je oficiální nezávislou platformou pro spolupráci s exekutivou, státní správou a samosprávou. Poskytujeme analýzy v oblasti genderu a rovných příležitostí mužů a žen a garantujeme odbornou expertízu členek a členů v oboru. Naším cílem je začlenit genderovou perspektivu do agend státu i soukromého sektoru za pomoci vysoce kvalifikovaných odbornic a odborníků.

Proč Genderová expertní komora ČR?

Vznik Genderové expertní komory ČR vyplynul z potřeby vytvořit zastřešující platformu, která by zpřehlednila pole působení genderových expertek a expertů v České republice. Díky existenci našeho informačního zázemí mohou instituce a jejich zaměstnanci a zaměstnankyně snadněji a efektivněji připravovat politiky a opatření na podporu rovných příležitostí. Naši roli chápeme aktivně. Chceme prosazovat zahrnutí genderové perspektivy a expertízy do relevantních agend státu a veřejných i soukromých institucí.

Kdo jsou naše expertky a experti?

Genderová expertní komora ČR garantuje odbornost a kvalitu služeb svých členek a členů pocházejících z různých vědních odvětví a sektorů společnosti. Proto Vám můžeme zprostředkovat služby skutečně specializovaných expertek a expertů, kteří Vám vyjdou vstříc Vašim požadavkům.

Databáze expertek a expertů obsahuje profesně ověřené osobnosti s prokazatelnými výsledky a praxí v oboru rovných příležitostí a genderových studií. Jejich zaměření jsou různorodá, z čehož se odvíjí i rozmanitost potenciální spolupráce. Zaměřují se na témata, jakými jsou například trh práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální obtěžování, porodnictví, sexuální práva žen, obchodování s lidmi, LGBT, menšiny, přistěhovalectví a migrace, právo či školství a vzdělávání nebo věda, výzkum a inovace.

Genderová expertní komora vznikla v rámci projektu Hájíme práva žen v ČR díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.