Prevence a odstranění poškozování a nedostatku respektu při porodu ve zdravotnických zařízeních - Doporučení Světové zdravotnické organizace /WHO/

Prevence a odstranění poškozování a nedostatku respektu při porodu ve zdravotnických zařízeních - Doporučení Světové zdravotnické organizace /WHO/

31. 12. 2015

Za účelem celosvětové prevence a odstranění poškozování a nedostatku respektu při porodu ve zdravotnických zařízeních by mělo být učiněno následující:

1. Větší podpora výzkumu a kroků proti poškozování a nedostatku respektu ze strany vlád a zainteresovaných partnerů

2. Zavést, podporovat a udržovat programy navržené k zlepšení kvality mateřské zdravotní péče se silným důrazem na respektující péči jako zásadní složku kvality péče

3. Zdůrazňování práv žen na důstojnou, respektující zdravotnickou péči v průběhu těhotenství a porodu

4. Je zapotřebí získávat data vztahující se k respektujícím a nerespektujícím praktikám péče a vyvíjet systémy zodpovědnosti a smysluplné profesionální podpory

5. Zapojit všechny zainteresované, včetně žen, do úsilí zlepšit kvalitu péče a odstranit nedůstojné a poškozující praktiky

Celé prohlášení WHO ke stažení v pdf