Pracovní skupina pro porodnictví v rámci Valné hromady European Women´s Lobby

Pracovní skupina pro porodnictví v rámci Valné hromady European Women´s Lobby

12. 5. 2012

Na valné hromadě European Women´s Lobby 12. května 2012 v Budapešti jsme zorganizovali tematickou pracovní skupinu, tzv. Issue group” na téma porodnictví v zemích bývalého východního bloku. Výstupy této skupiny se stanou součástí nově tvořeného policy paperu EWL o sexuálních a reprodukčních právech žen. Je to poprvé, kdy se do materiálů EWL podařilo začlenit otázku porušování práv rodiček a porodních asistentek v zemích střední a východní Evropy.