Porodní praxe u nás a v zahraničí je značně odlišná

Porodní praxe u nás a v zahraničí je značně odlišná

25. 9. 2017

V pondělí 25. září 2017 organizovala Česká ženská lobby v prostorách Parlamentu ČR diskusi s názvem Porodní praxe u nás a v zahraničí, pod záštitou poslankyně za TOP09 Niny Novákové. Přinesla řadu témat, o kterých je třeba v naší společnosti diskutovat.

Diskusi uvedla přednáška biostatističky Markéty Pavlíkové o péči založené na důkazech, tedy Evidence Based Practice, která zohledňuje jak výsledky vědeckých výzkumů, tak informovaná rozhodnutí a potřeby rodících žen a jejich dětí.

Dalším tématem diskuse bylo postavení porodních asistentek v rámci současného systému porodnictví, které bohužel nevnímá porodní asistentku jako odbornici na normální porod, ale často ji staví do role asistentky lékaře. Ivana Königsmarková, prezidentka Unie porodních asistentek, vystoupila s prezentací na téma "Vývoj postavení porodních asistentek" a k tématu role a postavení porodní asistentky přispěla svým příspěvkem také Radka Wilhelmová z Katedry porodní asistence LF MU. Markéta Pospíšková dále promluvila o tom, jak funguje vzdělávání porodních asistentek v Německu a Markéta Školoudová z České společnosti porodních asistentek přinesla do diskuze téma "Kompetence porodních asistentek".

Diskusi uzavřela svým příspěvkem o informovaném souhlasu Lucie Krausová. Ten je v kontextu českého porodnictví rovněž důležitým tématem. Zatímco v zákonech je zakotven, praxe je komplikovaná. „Je třeba jej začít vnímat jako rozhodnutí o vlastním těle. Nepochopení samotné podstaty informovaného souhlasu považuji za jeden z nejzásadnějších problémů v českém zdravotnictví,” zdůrazňuje zástupkyně Ligy lidských práv Sandra Pašková.

Panelovou debatou na půdě poslanecké sněmovny chtěla Česká ženská lobby vyvolat celospolečenskou diskusi o narovnání postavení porodní asistentky v ČR. „Ženy obvykle věří, že nejlepší péči si zajistí, pokud si v rámci šedé ekonomiky předplatí přítomnost primáře u porodu. Jsou ochotny tomu podřídit i datum narození dítěte. Na zdravotnickém semináři tuto praxi uváděl jako opodstatnění pro zavedení nadstandardů také Adam Vojtěch, který je expertem na zdravotnictví za hnutí ANO. Nejefektivnějším a nejšetrnějším modelem primární péče je přitom kontinuální péče poskytovaná porodními asistentkami. Péče, kterou využívá také vévodkyně Kate z Cambridge, a v kterou mají vedle královské rodiny důvěru i angličtí porodníci. Přeji si, aby v ni mělo důvěru také stále větší množství českých žen a českých porodníků,“ vysvětluje Ivana Antalová z České ženské lobby.

Záznam celé panelové debaty můžete shlédnou na těchto odkazech:

1. část a 2. část
 

Prezentace jednotlivých panelistek si můžete nastudovat a stáhnout zde:

Markéta Pavlíková - Evidence Based Practice

Markéta Pavlíková - Evidence Based Practice - zdroje

Markéta Pavlíková - Evidence Based Practice - dlouhá verze

Ivana Königsmarková - Vývoj postavení porodních asistentek

Radka Wilhelmová - Role a postavení porodní asistentky

Markéta Pospíšková - Vzdělávání porodních asistentek v Německu

Markéta Školoudová - Kompetence porodní asistentky

Lucie Krausová - Informovaný souhlas

 

Tiskovou zprávu k diskusi naleznete zde.

O diskusi napsala také některá média, například Deník referendum nebo liberties.eu