Podporujeme ratifikaci Istanbulské úmluvy

Podporujeme ratifikaci Istanbulské úmluvy

4. 2. 2019

Úmluva proti násilí na ženách

Tzv. Istanbulská úmluva je nejobšírnější mezinárodní smlouvou usilující o vyřešení závažného problému porušování lidských práv, který představuje násilí na ženách a domácí násilí. Jejím cílem je ochrana a pomoc obětem, efektivní stíhání pachatelů a prevence. Preventivní přístup míří na informování a vzdělávání tak, aby ve společnosti i rodinách převažoval vzájemný respekt. ČR je mezi posledními státy Rady Evropy, které k ní zatím nepřistoupily.

 

Data k násilí na ženách

 • Každá 3. česká žena či dívka má zkušenost s fyzickým nebo sexuálním násilím. (FRA, 2012)
 • Každoročně je na policii oznámeno ~600 případů znásilnění, přičemž studie ukazují, že nahlašováno je asi jen 10 % skutečných případů. 
 • Každoročně je registrováno přibližně 2500 případů domácího násilí v rodinách, kde vyrůstají děti.
 • Ekonomické dopady domácího násilí na zdravotní systém činí 4,8 mld. Kč. Celkové náklady (činnost justice, sociální služby, sociální dávky apod.), včetně ztrát z důvodu ekonomické neaktivity obětí, činí 14,5 mld. Kč ročně.
 • Lékařskou pomoc kvůli domácímu násilí vyhledá přes 150 tisíc žen ročně. (Úřad vlády ČR, září 2018)
 • V ČR každoročně zemřou v důsledku domácího násilí desítky žen.

 

Proč přistoupit k ratifikaci

 • Úmluvu ratifikovalo 33 států Rady Evropy, včetně 20 států EU (např. Francie, Německo ale i katolické Polsko). ČR je jedna z 8 zemí EU, které doposud neratifikovaly. Rusko a Ázerbájdžán zůstávají posledními z členů Rady Evropy, kteří nepodepsali ani neratifikovali.
 • Ukážeme, že ČR je aktivní v oblasti lidských práv a nebojíme se přistupovat k mezinárodním závazkům.
 • Ratifikace je trvalým potvrzením, že řešení násilí na ženách je prioritou vlády a že ochrana obětí násilí zůstane prioritou nezávisle na politickém směru.
 • Vyjádříme podporu obětem násilí, které se bojí o svých zkušenostech mluvit a vyhledat pomoc.
 • Nastavuje standardy napříč Evropou tak, aby se oběti domohly stejných práv na ochranu před násilím. To je důležité i pro naše občany žijící v zahraničí. 
 • Umožní výměnu dobré praxe, jak k problému přistupují jiné státy.
 • Dává důraz nejen na legislativu, ale řeší problém komplexně a systematicky včetně prevence (vzdělávání profesionálů, osvěta veřejnosti) a pomoci obětem. 
 • Jde o posun od reaktivního přístupu k systémovému řešení.

 

Jak konkrétně úmluva pomůže

 • Specializovaná a dostupnější síť pomoci pro oběti. Např.: bezpečné domy - doporučení RE: 1 rodinné místo (tj. lůžka pro oběť a ohrožené děti) na 10000 obyvatel/, na ČR tedy 1 000 míst. Realita v ČR - 90 lůžek v bezpečných a specializovaných domech, dostupné pouze ve 2 městech. 
 • Centra pro oběti znásilnění - doporučení RE - 1 centrum na 400 000 žen/ nebo 1 centrum na kraj/region, realita v ČR - žádné centrum neexistuje. 
 • Máme zavedenou linku pomoci obětem – přijetí úmluvy pomůže stabilizovat její financování, a tím i dostupnost.
 • Specializace policejních týmu (nyní jenom v Praze a Brně) - potřebujeme týmy po celé ČR.
 • Úmluva směřuje státy ke komplexní pomoci obětem prostřednictvím provázané sítě služeb a lepší spolupráci všech aktérů (obdobné integrovanému záchrannému systému).
 • Ve státech, které ratifikovaly, došlo k zlepšení služeb. Např.: Srbsko - zvýšený počet nahlášených případů - oběti získávají odvahu vyhledat pomoc. Finsko - zvýšení počtu míst v azylových domech i jejich plošná dostupnost, zavedena bezplatná nonstop linka.

 

Veřejné mínění

 • 71 % veřejnosti považuje násilí na ženách v naší společnosti za problém. (Focus, 2018)
 • Celých 84 % veřejnosti chce, aby se ČR zaměřila více než dosud na prevenci násilí na ženách. (Focus, 2018)
 • Téměř tři čtvrtiny (72 %) českých občanů neví, čeho se tzv. Istanbulská úmluva týká. Správné povědomí má pouze 12 % z nich. (CVVM, 2018)
 • Z respondentů, kteří vědí, čeho se úmluva týká, si 87 % myslí, že by Parlament ČR měl schválit úmluvu, nepodpořilo by ji pouze 6%. (CVVM, 2018)

 

Text vznikl ve spolupráci Amnesty International a České ženské lobby.