Péče v průběhu normálního porodu - Doporučení Světové zdravotnické organizace /WHO/

Péče v průběhu normálního porodu - Doporučení Světové zdravotnické organizace /WHO/

31. 12. 1999

Hlavním cílem této zprávy je zhodnotit důkazy pro a proti nejčastěji užívaným technikám během normálního porodu. 

Nyní poprvé měli odborníci z oboru péče o matku a dítě možnost zhodnotit vhodnost praktik užívaných v průběhu normálního porodu ve světle nejnovějších poznatků. Poté, co zhodnotili veškerý průkazný materiál, rozdělili svá doporučení vztahující se k normálnímu porodu do čtyř kategorií:

A. Praktiky, které jsou jednoznačně prospěšné a které by měly být podporovány.

B. Praktiky, které jsou jednoznačně škodlivé nebo neefektivní a které by měly být eliminovány.

C. Praktiky, které nelze jednoznačně doporučit, protože neexistuje dostatek důkazů o jejich prospěšnosti, a které by měly být aplikovány jen po zralé úvaze až do doby, než je další výzkum objasní.

D. Praktiky, které se často používají nevhodně.

Celý soubor ke stažení v pdf