Otevřený dopis: Odsuzujeme rozhodnutí prezidenta Turecka odstoupit od Istanbulské úmluvy

Otevřený dopis: Odsuzujeme rozhodnutí prezidenta Turecka odstoupit od Istanbulské úmluvy

30. 3. 2021

 

Vážený pane ministře,

 

jménem České ženské lobby, členské organizace Evropské ženské lobby, bych ráda vyjádřila vážné znepokojení nad rozhodnutím prezidenta Erdogana ze dne 20. března 2021, v němž oznámil úmysl odstoupení Turecka od Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, také známé jako Istanbulská úmluva.

Toto šokující rozhodnutí přichází 10 let poté kdy Turecko, v čele s vládou pod vedením právě premiéra Erdogana, bylo první zemí, která podpisem vydala poselství světu o jejím politickém závazku a ambicích eliminovat násilí na ženách a dívkách.

Istanbulská úmluva je mezinárodní dohoda o nulové toleranci násilí na ženách a dívkách a je v souladu s ochranou lidských práv. V rámci tohoto tématu je mezinárodním ukazatelem a „zlatým standardem“ pro tvorbu legislativ a politik nejen v Evropě, ale i na celém světě. Jako první právně závazný mezinárodní dokument pro předcházení všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách, zavádí komplexní rámec právních a politických opatření pro předcházení tomuto násilí, podporu obětí a trestání pachatelů.

K dnešnímu dni byla Úmluva podepsána všemi členskými státy Evropské unie, jedenadvaceti z nich byla i ratifikována. Evropská unie podepsala úmluvu 13. června 2017 a nadále vyvíjí úsilí, aby k ní co nejrychleji přistoupila.

Pozorujeme tendence interpretování Úmluvy v kontextu různých ideologií prostřednictvím výhrad či prohlášení při procesu podpisu nebo ratifikace. Je však nepřijatelné, aby Turecko odkazovalo na současný postoj Polska, a dalších váhajících zemí, a legitimizovalo tímto způsobem svůj záměr odstoupit od Úmluvy. Jelikož je Turecko dlouhodobým spojencem Evropské unie a jejím blízkým sousedem, je bezpodmínečně nutné, aby Evropská unie toto rozhodnutí v rozporu s ochranou lidských práv v zemi jasně odsoudila.

Obracíme se proto na Vás, aby Česká republika prokázala své odhodlání věnovat se právům všech žen a dívek prostřednictvím: 

Výzvy tureckým představitelům, aby změnilo své rozhodnutí odstoupit od Istanbulské úmluvy.

Podpory všech členů Evropské unie, Rady Evropy a smluvních stran Istanbulské úmluvy, aby zastavily Turecko v odstoupení od Istanbulské úmluvy uplatněním všech právních a politických opatření.

Naléhavé žádosti směřované všem členům Rady Evropy, aby neprodleně a bez jakýchkoliv výhrad ratifikovali a přijali Istanbulskou úmluvu.

Rádi se s Vámi sejdeme k podpoře přijetí potřebných kroků nejen k zabránění odstoupení Turecka od Úmluvy, ale i k zajištění dalšího prosazování práv všech žen a dívek, které čelí ničivým dopadům pandemie Covid-19.

Všechny ženy a dívky si zaslouží žít svůj život bez všech forem násilí a k tomu je nezbytné neprodleně přijmout patřičná opatření.

 

S úctou,

Marta Smolíková, 

předsedkyně České ženské lobby